MENU

ND+

ND TALKS – debaty na Nové scéně

Na jaře jsme pro vás v rámci doprovodných programů ND+ připravili pokračování cyklu ND TALKS.

Jde o přednášky tematicky vztažené k novým inscenacím, k právě probíhajícím výstavám, nebo obecně k uměleckému směřování Činohry ND.
Přednášky a následné diskuse se konají vždy ve foyer Nové scény od 18:00 a jsou zdarma.

přehled debat

První beseda ND Talks byla k tématu Queer identita, jejíž záznam můžete shlédnout pod tímto odkazem: ND Talks Queer identita 

 

15. 2. 2018 Pavel Kappel: Sýkorovy letenské komíny – radikální výtvarný názor nad Prahou

Historik umění Pavel Kappel pohovoří o mozaice Zdeňka Sýkory na letenských komínech – tedy o největším umělcově díle z období struktur šedesátých let.
Černo-bílá mozaika na odvětrávacích komínech Letenského tunelu vzbuzuje respekt nejen svými rozměry, ale i datem vzniku. Její autor realizoval v centru hlavního města těsně před začátkem normalizace výtvarné dílo, založené na originálním pojetí obrazové výstavby. Již tehdy mu získalo uznání v zahraničí a zároveň bylo důvodem, proč krátce po dokončení letenské zakázky nesměl doma na dlouhou dobu veřejně vystavovat. V čem tedy spočívá opravdová hodnota Sýkorových struktur, jak k nim ve své tvorbě dospěl a – jaká je skutečná role počítače v tvůrčím procesu?

20. 2. 2018 Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

Národní divadlo má být nositelem národního kulturního dědictví i výsostným prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to slibná provokace? Anebo nesplnitelný paradox?
A ptát se lze dál: Jak takové zadání naplnit v dnešní politicko-společenské situaci? A co chápeme jako své národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co z naší minulosti nás vlastně ovládá? Potřebujeme vůbec národní sebeujištění a potřebujeme o něj pečovat uměleckými prostředky? Anebo své kulturní stereotypy naopak potřebujeme narušovat a měnit se uměním? Co tím získáváme a co ztrácíme? A jakou budoucnost tak utváříme?
Večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou jen předehrou pro společnou diskusi na dané téma. Pomozte nám porozumět poslání Národního divadla, porozumět kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů. 
Moderuje: Alice Koubová
Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský
Délka: 90 min

26. 3. 2018 Radek Malý: Proč a jak znovu překládat Goethova Fausta

Inscenace obou dílů Goethova Fausta, kterou pro Stavovské divadlo připravil režisér Jan Frič s dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským, jistě vyvolá diskuse i stran nutnosti nového překladu tohoto velkolepého literárního díla. Překladatel Radek Malý se pokusí představit pozadí úvah o celém projektu a nastíní způsob, jakým postupoval. Také se na konkrétních ukázkách pokusí doložit, v čem je jeho překlad víc „divadelní“ než „literární“.
Radek Malý (narozen roku 1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Autor několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací. Přeložil krom jiného libreta oper Jeníček a Mařenka a Kouzelná flétna, autorsky se podílel na libretu opery Čarokraj. Za svou tvorbu získal například Cenu Jiřího Ortena (za sbírku Vraní zpěvy) či dvakrát Magnesii Literu (za sbírky Větrní a Listonoš vítr).
Upozornění: tato přednáška výjimečně začíná v 18:30

27. 4. 2018 Michael Romancov: Kam se ten svět řítí?

Kam se ten svět řítí? To ho nikdo neřídí? A nešlo by to zastavit? Kdy nastane slibovaný konec dějin? Takové a podobné otázky si často klademe při pohledu na chaotickou současnost. Znepokojivý fenomén migrace, první hmatatelné důsledky klimatické změny, vzestup nových ekonomických, politických a vojenských mocností… Svět je v pohybu a my si s tím často nevíme rady. A tak právě o radu budeme moci požádat geopolitologa Michaela Romancova, který se přijde podělit o své poznatky o stavu současného světa. Po přednášce následuje repríza inscenace Jiřího Adámka Nová Atlantida, která se na tytéž problémy pokouší dívat z uměleckého hlediska.
Michael Romancov (narozen roku 1969 v Praze) působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Absolvoval Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních věd UK.
Délka: cca 50 min + diskuse


Setkání s tvůrci – O hodinu dřív – ND Café

ND+ má pro vás zajímavá setkání!

Vnímáme divadlo jako otevřené místo pro širokou veřejnost, místo pro řešení uměleckých
a společenských otázek, místo pro setkávání diváků a tvůrců. Přijďte se ptát a hledat odpovědi s námi!
Vedle besed s názvem ND Talks vám ND+ nabízí další příležitosti k pravidelným setkáváním

Informace a termíny

O hodinu dřív

Pro dospělé Zdarma ke vstupence Minimální věk
Hodinu před začátkem představení jsou zváni všichni diváci, kteří se chtějí dozvědět o dané inscenaci, zkoušení, tvůrcích či autorovi a jeho hře i to, na co nezbývá během dramaturgických úvodů dostatek času. Prostor tak dostanou i obrazové materiály, ukázky překladů nebo vzácnosti z archivu ND. Setkáte se s dramaturgem, popř. jeho hosty.

Setkání s tvůrci

Pro dospělé  Zdarma ke vstupence Minimální věk
Setkat se s režisérem, dramaturgem a herci hned po představení je nejlepší příležitost, jak vstoupit do dialogu či sdílet vaše dojmy. Podělte se o váš divácký zážitek, prozraďte, co vám třeba vrtá hlavou. Vaše postřehy a názory jsou pro nás důležité! Těšíme se na setkání.
19. 2. Noční sezóna, Stavovské divadlo
8. 3. Nová Atlantida, Nová scéna
13. 3. Cube, Nová scéna
3. 4. Faust, Stavovské divadlo
23. 5. Maryša, Národní divadlo

ND Café

Pro dospělé  Zdarma ke vstupence Minimální věk
V neformální atmosféře u šálku kávy si můžete popovídat s režiséry, herci, tanečníky, pěvci, choreografy, dramaturgy, skladateli a dalšími inscenátory o aktuálním dění v divadelním světě u nás i za hranicemi. Vybíráme zajímavá témata, která se dotýkají tvorby všech uměleckých souborů či historie ND. Budeme rádi i za vaše podněty a přání, k jakému tématu byste se rádi s našimi tvůrci setkali. 

Nejbližší termín: 19. 4. ND Café – Poklady Národního divadla 


Národní zblízka a jinak

Rádi si hrajete a jste zvědaví? Tak právě pro vás jsme připravili nové materiály, které hravou formou přibližují Národní divadlo v nečekaných souvislostech. 

více podrobností

FOTO-KVÍZ

Pro dospělé  Pro rodiny s dětmi  Pro školy  Minimální věk  Aktivní účast diváků
Znáte dobře budovy Národního divadla, kolem kterých možná denně procházíte? Krása celku je mnohdy skrytá v detailu. Hravý foto-kvíz vám umožní poznat fasády budov nově a zblízka.

Historická budova Národního divadla - soubor k náhledu a stažení zde
Stavovské divadlo - soubor k náhledu a stažení zde

NÁRODNÍ STOPOVAČKA - ANEB NAJDI QR-KÓD

Pro dospělé  Pro rodiny s dětmi  Pro školy  Minimální věk  Aktivní účast diváků
Je potřeba mít vlastní smartphone s datovým připojením a nainstalovanou aplikaci čtečka
QR-kódů. Hledejte ukryté schránky s kódy. Dozvíte se informace o různých moderních technologiích, které v Národním divadle již několik let fungují - soubor k náhledu a stažení zde

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY TAJEMSTVÍ FASÁD

Pro dospělé Pro rodiny s dětmi  Speciální vstupenka  Minimální věk  Aktivní účast diváků
Většina z nás bezpečně pozná budovu Národního nebo Stavovského divadla na fotografii. Jako celek. Na fasádách historických budov ale můžeme objevit velké množství zajímavých detailů. Co jednotlivé symboly představují a proč architekti zvolili právě ten či onen? A o čem nám fasády ještě mohou vyprávět? Podívejte se s námi na známé budovy z blízka. Divadelním kukátkem!
K zapůjčení divadelního kukátka a audiosystému je potřeba mít u sebe občanský průkaz. 

Omezení: osoby s dioptrickými brýlemi by měly mít zkušenost s používáním buď kukátka,
či dalekohledu
max. počet osob ve skupině: 20
Plné vstupné pro dospělého činí 60 Kč
Snížené vstupné je 30 Kč (děti 6-15, studenti, senioři 65+, držitelé ZTP)
Rodinné vstupné je 120 Kč (1-3 děti do 16 let + maximálně 2 dospělé osoby) tento typ vstupenky je k zakoupení pouze na pokladnách ND

Prohlídky pro skupiny lze objednat v libovolném termínu.

Nejbližší termíny odpoledních a podvečerních prohlídek pro dospělé:
Národní divadlo: 
Stavovské divadlo: 2.3., 8. 3., 13. 3., 22. 3., 4. 4., 12. 4.21. 4.

Nejbližší termíny večerních prohlídek pro dospělé:
Národní divadlo: 2. 3., 8. 3., 13. 3., 22. 3., 4. 4., 12. 4.
Stavovské divadlo: 

Nejbližší termíny dopoledních prohlídek pro děti: 
Národní divadlo: 21. 4.
Stavovské divadlo: 21.4.

Informace k prohlídkám poskytuje Lenka Hubáčková: l.hubackova@narodni-divadlo.cz

Vážíme si vašich názorů a zpětné vazby. Napište nám vaše zážitky či připomínky:
l.hubackova@narodni-divadlo.cz

 


Anglické titulky v Činohře

Máte zahraniční návštěvu nebo anglicky mluvící známé?

Činohra Národního divadla připravila pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací
s anglickými titulky.
Přehled všech termínů naleznete zde.