Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Prohlášení o přístupnosti

Národní divadlo (IČ: 00023337, Ostrovní 1, Praha 1) se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky http://www.narodni-divadlo.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2. 12. 2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.narodni-divadlo.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými platnými právními předpisy. Na odstranění současných nedostatků ohledně úplného a bezproblémového využití obsahu internetové stránky se postupně pracuje. Hlavní důvody (vizte bod 1. níže), pro které internetová stránka nesplňuje požadavky stanovené platnými právními předpisy, jsou následující:

1. Nepřístupný obsah

Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
Některá videa neobsahují titulky (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)
Některé časované prvky nemají možnost vypnutí (Pravidlo 2.2 Dostatek času)
Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))

Některé dokumenty přicházejí na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované z jiných systémů), provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně velmi náročné, takže Národní divadlo využívá postupu ve smyslu  § 7 zákona č. 99/2019 Sb.  a  dočasně uplatňuje výjimku z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .ZIP, .DOC a .DOCX.). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office).

V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 12. 05. 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k výše citovanému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět, abychom problém odstranili. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto internetových stránek prosím využijte e-mail info@narodni-divadlo.cz.