Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Parkování v Národním divadle

Aktuální stav počtu volných parkovacích míst

V našich garážích máme momentálně:

0 volných parkovacích míst 

Platby od září 2023 pouze bezhotovostně

Vážení klienti, pro zkvalitnění našich služeb, bude od září 2023 zrušena platba v hotovosti za parkování. Platby za parkovné tak bude možné provést pouze bezhotovostně platební kartou či jiným virtuálním zařízením (hodinkami či telefonem). Děkujeme.

Cena za parkovné pro automobily a motocykly

Cena je uvedena včetně DPH.

PONDĚLÍ–NEDĚLE

Parkování do 24 hodin od vjezdu

1.–8. započatá hodina od zahájení parkování

60,00 Kč

za každou započatou hodinu

Každá další započatá hodina

30,00 Kč

za každou započatou hodinu

Parkování nad 24 hodin od vjezdu

Parkování vozidla za 1 den

960,00 Kč

Parkování vozidla za každý další den

720,00 Kč

(2 dny = 1.680 Kč, 3 dny = 2.400 Kč atd…).

Slevu z ceny parkovného  je nutno uplatnit při placení v automatické nebo ruční pokladně.

Národní divadlo poskytuje slevu všem držitelům průkazu ZTP, ZTP-P bez ohledu zda se jedná o návštěvníka představení ND. Sleva je poskytována formou zkrácení hrazené doby parkování o 3 hodiny na základě předložení parkovacího lístku, průkazu ZTP, ZTP-P a dokladů od vozidla ve vrátnici v provozní budově A nebo na vrátnici NS, kde obdrží slevový kupon (tzn. např. v případě parkování po dobu 4 hodin bude parkující hradit jen parkovné v částce odpovídající 1 hodině parkování).

Slevu je možné uplatnit kdykoliv v časovém období počínajícím dobou zaparkování vozidla do doby zaplacení ceny parkovného. K později uplatněné slevě se nepřihlíží. Návštěvník přiloží parkovací lístek k čtecímu zařízení automatické pokladny, pokladna zobrazí účtovanou částku za parkování, následně po přiložení slevového kuponu ke čtecímu zařízení dojde ke korekci částky k úhradě.

Dlouhodobý pronájem

Při uzavření písemné smlouvy o užívání parkoviště na dobu 1 měsíc a více je cena za jedno vozidlo a jedno parkovací stání následující (dle počtu vozidel, ohledně nichž je smlouva sjednávána), není-li dohodnuto jinak:

1 až 4 automobily, bez rezervace**

8.000 Kč / měsíc bez DPH

5 a více automobilů, bez rezervace**

7.000 Kč / měsíc bez DPH

1 až 4 automobily, s rezervací místa* (2,4 m šířka)

9.000 Kč / měsíc bez DPH

5 a více automobilů, s rezervací místa* (2,4 m šířka)

8.000 Kč / měsíc bez DPH

1 automobil, s rezervací místa* (VIP s šířkou 3,6 m)

10.000 Kč / měsíc bez DPH

1 motocykl, bez rezervace**

5.000 Kč / měsíc bez DPH

1 motocykl, s rezervací místa*

6.000 Kč / měsíc bez DPH

* Rezervace místa – parkování je možné jen na konkrétním určeném parkovacím místě.
** Bez rezervace místa – konkrétní parkovací místo není vyhrazeno.

Při zajištění rezervace na dobu do 24 hodin parkování pro 10 a více automobilů je cena 80 Kč pro jeden automobil včetně DPH za 1 hodinu parkování.

Tipy na parkování u dalších scén Národního divadla a užitečné informace před návštěvou naleznete na tomto odkazu.

Kontakt pro dotazy, vč. nájmů: o.gerstendorfer@narodni-divadlo.cz

Pokuty a sankce

Je zakázáno parkovat na místech rezervovaných (vyhrazených) pro jiné uživatele a invalidy (ZTP, ZTP/P). Porušení těchto povinností je sankcionováno smluvními pokutami v následující výši:

neoprávněné parkování na místech rezervovaných (vyhrazených) pro jiné uživatele (ND, nájemci, nabíjení elektro)   

-

500 Kč vč. DPH (za jednotlivý případ)

neoprávněné parkování na místech vyhrazených pro invalidy

-

1.000 Kč vč. DPH (za jednotlivý případ)

Vedle pokut ND může z důvodu takového porušení vypovědět smlouvu o užívání parkoviště, a to s okamžitým účinkem = tzn. ukončení smlouvy či dohody o užívání parkoviště a blokace parkovací karty.

Ztráta parkovacího lístku

-

5.000 Kč vč. DPH (za jednotlivý případ)

ND může od vymáhání pokuty za ztrátu parkovacího lístku upustit, prokáže-li uživatel parkoviště okamžik, kdy do parkoviště vjel a začal jej užívat.

Právo ND na náhradu škody z porušení povinností uživatele parkoviště není pokutami dotčeno. Povinnost uživatele parkoviště uhradit parkovné, dodržovat provozní řád krytého parkoviště Národního divadla a smlouvu či dohodu sjednanou s ND není pokutami ani jejich zaplacením dotčena.

Provozovatel parkoviště

Národní divadlo, se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, Česká republika – P.O.BOX 865, Praha 1
IČ:        00023337
DIČ:     CZ00023337
č.ú.:     2832011/0710 ČNB
Tel.:     +420 224 901 443 – obsluha parkoviště ND = provozní vrátnice v provozní budově A, vratnicepb@narodni-divadlo.cz.