Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Září 2022

Na perutích poetismu

Cirkus je dobrodružství bez rizika a pohádka bez souboje, cirkus je svoboda, volnost a bezstarostnost… A v Kouzelném cirkuse hravě nacházíme nadšení z volnosti a její oslavu. Když hledáme důvod popularity Kouzelného cirkusu a když se snažíme vystopovat jeho inspiraci – která mohla být spíš podvědomá než řízená plánem a logikou, dostaneme se až k naší meziválečné avantgardě a její proklamované lásce k cirkusům a varieté, lépe řečeno k poetismu, který je originální odnoží avantgardních směrů typickou jen pro naše prostředí.

Zaryl se nám pod kůži po generace, protože přinesl v době neklidu a velkých společenských změn ten nejprostší a nejpřirozenější pohled na svět, jaký mladí lidé své doby potřebovali nalézt. Poetismus je lehkonohá hra a umění života, mísí popírání jakékoli formy s požitkem z každodenních radostí. Není to sloh a vlastně ani opravdový umělecký ismus, je to manifest radosti a životní i umělecký postoj: umění vyrůstající z lesku neonů a z prachu a pilin manéže, spíše než surrealistického zpěvu telegrafních stožárů. Změkčuje modernitu, obrušuje konstruktivismus. Formu nechává obrůst květy fantazie. Hravost jazyka poetismu a hravost cirkusového prostředí, spolu s jeho tajuplnou exotikou, vytvářejí společně ze života báseň.

„Cirkus je azylem romantiky v dnešním světě,“ píše o skutečném cirkuse roku 1924 Karel Teige, který byl jako teoretik vůdčí osobností české avantgardy a mluvčí poetismu. Povýšení lidové kultury smíchu na umění bylo samozřejmě i intuitivní formou protestu. Poetismus neromantizoval profesi kočujícího umělce jako takovou, ale bral z ní příměr a analogii, aby mohl popsat básníka nové doby jako žongléra se slovy a klauna. Láska k cirkusu je vlastní celé avantgardě, u nás už od první generace kolem básníka S. K. Neumanna.

Veselý klaun (Pavel Bilík, foto Petr Našic)

Kouzelný cirkus zahaluje svou vážnou podstatu právě do takového oparu rozvernosti a hravosti, který nacházíme v poetismu. Je to humorná a hravá inscenace, neoslovuje na prvním místě rozum, nepředkládá filozofickou otázku k rozřešení, ale příběh k procítění. Jeho hloubka se dotýká diváka tam, kde se najednou prolne bezstarostnost s melancholií. Proto se pohybujeme přímo uvnitř cirkusu, v barevném šapitó, kde se rodí smích a úžas, ne v amfiteátru antického divadla, ačkoli sdílí stejný půdorys. Proto nás tvůrci oslovují: „Vítáme vás v našem cirkuse“ a říkají také: „V našem kouzelném cirkuse, v našem šapitó, uvidíte pohádku a v pohádce je všechno jako v životě, jenomže mnohem průzračnější a jasnější; právě proto je nám životní moudrosti pohádek, vedoucí k dobrým koncům, tolik zapotřebí.“

Tajemné, krásné a mocné jako chrám
za městem stany již stojí;
také by mohlo to býti ohromné zvíře
šedivé, nemotorné, však vzácné, že hrdina sám
pro žízeň svou je dojí.
Miluji tyto stany,
že jako ženy v posledním měsíci jsou obtěžkány.
Pro lidi z činžáků, z baráků skrývají skvostný svět
v maštalích, klecích, šatnách, skladištích,
šelmy a pestré věci a hubené krasavice
a koní, oh, koní dvacet, třicet, čtyřicet;
pět dílů světa setkává se v nich
a pojítkem jsou široké clowna nohavice.
(S. K. Neumann, Cirkus, 1914)

Tajemný Svůdce (Petr Muric, foto Saša Volný)

Cirkus, varieté, pantomima či artistika nejsou jedinými náměty, jimiž se poetisté nechávali okouzlovat, ale patří k jádru jejich tzv „topů“. Jak dobře se hodí slova Karla Teigeho na náš Kouzelný cirkus:

„Umění, které přináší poetismus, je ležérní, dovádivé, fantaskní, hravé, neheroické a milostné. Zrodilo se v atmosféře jara družnosti, ve světe, který se směje; co na tom, slzí-li mu oči. … Poetismus chce udělat ze světa velikolepý zábavní podnik. Excentrický karneval, harlekynádu citů a představ, opilé filmové pásmo, zázračný kaleidoskop. Jeho múzy jsou laskavé, něžné a smavé, jejich pohledy jsou tak fascinující a nesrozumitelné jako pohledy milenek.“

I náš Kouzelný cirkus otevírají múzy – čtyři múzy, na jejichž pokyn se na horizontu zvedá zázračné šapitó. Harlekýnská domina, plášť ze symbolů hracích karet, svůdná tanečnice, na očích masky jako na plese.

Souvislost Kouzelného cirkusu s poetismem ve své popremiérové recenzi odhalil hudební publicista Jakub Jakoubek:

„Ve Světě, který se směje říká Teige, že ‚od dob Shakespearových dovoluje si divadlo čerpati z cirku…, neboť v cirku nejde jen o kouzlo clownerií a akrobacii. Cirkus je především příkladem rovnováhy, školou práce a diskrétní síly‘. Nevím, zdali režisér Schorm, scénograf Svoboda, pantomim Fialka, malíř Seydl, Jiří Srnec, Jan Švankmajer, Emil Sirotek a Karel Vrtiška mysleli při přípravě pořadu na tahle slova. Jejich zázračná manéž je však v každém případě stylově vyvážená, tvořivě pracovitá a umělecky silná. Je tomu tak právě proto, že jim nešlo o čisté klauniády a filmové, loutkové, hudební, či černodivadelní fígle, ale o příběh. O příběh vyprávějící o lidském životě na této zemi, o příběh místy věrně pravdivý, místy nadskutečný, ‚pohádkově průzračný‘ – cožpak v samotné skutečnosti není dost nadskutečna a fantazie? Stačí se jen pozorně dívat; tohle věděl Rimbaud stejně jako Nezval, Chaplin stejně jako třeba E. F. Burian, vědí to ostatně všichni moderní filmaři, básníci, výtvarníci, hudebníci …“

Let balónem za svobodou 2005 (Petr Staňa, Pavel Bilík, Radka Slatinská, foto Saša Volný)

Jedna z recenzentek premiéry Kouzelného cirkusu Irena Krausová v roce 1977 napsala ve Svobodném slově toto vyznání, které oceňuje instinktivní poezii a poetismus inscenace: „Kouzlo cirkusu na nás dýchne už na chodbách v Laterně magice; už tam se musíme – jsme-li vnímaví a hraví – zastavit, zasmát, možná se i vrátit na pouť, do cirkusu či alespoň k prastarému kolotoči na Letné. A posléze – když zhasnou světla v sále a před námi se vztyčí a otevře šapitó – ocitneme se uvnitř. Uvnitř moderního cirkusu, v němž chladí nával mořských vln, září Krása zrozená v mořském oku, svádí divoká vášeň cikánů, voní spadané listí i zebe čerstvý sníh, kde voní staré loutkové divadlo s klasickými figurkami a samozřejmě kouř z maringotky a zcela jistě piliny z pod kopyt cvičených koní i šminky krasojezdkyň… Obraz střídá obrazem postavy putují z jeviště do plátna a naopak, důvěřiví klauni prožijí před našima očima mnoho kouzelných dobrodružství.“

Bezpečné dobrodružství

Cirkus nás „pronásleduje“ v literatuře i ve výtvarném umění jako neustávající volání svobody. A v něm postava klauna, která ale trochu komplikuje tohle jednoduché čtení – v okamžiku, kdy se umělec ve své tvorbě ztotožňuje s artistou či klaunem, profesemi vyděděnců, nastoluje téma postavení samotného umělce ve společnosti, cenu, jež je za (nejen) uměleckou svobodu placena. Součástí cirkusových témat je i kočovný život jako takový, který je neodmyslitelnou součástí celé této metafory, ale může existovat i sám o sobě, jako obraz čistého volání svobody, jež nemusí být nutně spojeno s tvorbou umění. Takového volání, které nás dovede až k maďarským stepím, po nichž ujíždí tábor kočovníků, kteří nechtějí „vůbec nic, pane – jen volnou cestu!“ Svůdce v Kouzelném cirkuse Venuši promění mimo jiné v cikánskou tanečnici a klauny naláká do jejich tábora. Možná je to první okamžik, ve kterém Venuše poznává chuť svobody a nastupuje proměnu k lidství. Je jen prostou shodou okolností, že inscenace Kouzelný cirkus vzniká ve stejné době, kdy má v Sovětském svazu premiéru legendární film Cikáni jdou do nebe. Nebo není?

V románu Jaroslava Havlíčka Helimadoe podléhá jedna z hrdinek volání svobody, když uteče autoritativnímu otci s kočujícím iluzionistou. A víme dobře, jak potulný cirkusový kouzelník Arnoštek rozčeřil stojaté vody maloměsta v nenapodobitelné poetické hříčce Vladislava Vančury, narušiv klid místní společnosti nejen poetikou svého divadla, ale i atmosférou dobrodružství, které přišlo z dálek a přimělo obyvatele přemýšlet o životě za bezpečnou hranicí vlastního plotu. Právě Vančurovi věnoval Vítězslav Nezval svou báseň Akrobat. Sbírka Kůň a tanečnice, kterou napsal za války, je inspirovaná obrazy Františka Tichého. U Nezvala se motivy cirkusu objevují také ve Valerii a týdnu divů, nebo v knížce pro děti Anička Skřítek a slaměný Hubert, ale zásadní je i jeho druhá básnická sbírka, jež je jedním z literárních manifestů poetismu a má název Pantomima: pro surrealisty a poetisty, jak jsme již připomněli, jsou cirkus a varieté branou k říši fantazie. Romantický svět cirkusu ale objevil v próze už daleko dříve Jakub Arbes v romanetu Akrobati a Nezval se u něj zřejmě inspiroval v prozaické prvotině Karneval.

(...) byl očekáván příchod akrobata
jenž kráčel po laně z madridské katedrály
přes Řím Paříž Prahu až na Sibiř
kde prý měl sázeti do ledu
červenou růži Evropy k žluté růži Asie
na znamení úsměvu dvou světadílů
(Vítězslav Nezval, Akrobat,1930)

Cirkus je věčný (Venuše Eliška Kolářová, foto Serghei Gherciu)

Cirkus má své nezastupitelné místo v obrazech z klukovského dětství Bylo nás pět Karla Poláčka. Pravou fascinaci cirkusem představují ovšem díla Ivana Olbrachta a Eduarda Basse, notně podpořená domácí kinematografií. Ivan Olbracht byl méně romantizující, jeho Bratr Žak z povídek O zlých samotářích, a jeho postupně vycházející varianty (v povídkové, respektive románové i divadelní podobě včetně televizní adaptace), ukazuje život cirkusových artistů v nepřibarveně realistickém světle, vrací motiv vyděděnců společnosti. Než se Eduard Bass pustil do románové epopeje rodu Humbertů, proslavil se již povídkovou knihou Lidé z maringotek. Stejnojmenný film režíroval v roce 1966 Martin Frič, snad jako předzvěst pozdějšího seriálu Františka Filipa. František Kožík je autorem knížky pro mládež Cirkus U Tří slunečnic… a tak bychom mohli pokračovat stále dál.

Za povšimnutí jistě stojí, že cirkus najdeme u zrodu Osvobozeného divadla. První inscenací, která byla uvedena pod hlavičkou Osvobozeného divadla, byla v roce 1926 adaptace Molièrovy hry Georges Dandin s názvem Cirkus Dandin a ve scénografii evokující cirkusové prostředí z dílny Antonína Heythuma. Inscenoval ji Jiří Frejka se svými spolužáky z dramatického oddělení Pražské konzervatoře a s elévy Národního divadla. Vliv cirkusu a klaunérie je pak zásadní u Voskovce a Wericha. Už v Vestpocket Revue se objevily cirkusové motivy a byl to Jiří Voskovec, kdo byl cirkusem ovlivněn nejvíce. Studoval ve Francii, kde si velmi oblíbil klaunské trio Fratellini z cirkusu Medrano. Známé klaunské tváře, jež jsou dodnes jakousi indexickou značkou V+W i Osvobozeného divadla, vznikly právě podle líčení klaunů Fratelliniů: Voskovec podle masky poetického klauna Francoise, Werich podle hřmotného Alberta.

Cikánský tábor (Veselý klaun David Stránský, foto Marek Volf)

Komediantský vůz

Kdyby z vás chtěla některá, mé dámy,
nevěrné štěstí mi závidět,
dal bych jí rád a bez váhání
ten starý vůz, s kterým jsem projel svět.

Vždycky jsem toužil okusit,
v polštáře lenošky a lásky klesnuv přeochotně,
jak chutná hořce kořeněný klid,
když visí dálky v okně.

Přijďte se jednou ke mně podívat,
na obručích mých kol se třpytí cizokrajný prach,
v koutě spí chřestýš, jedovatý had,
a v plachtě tma a hrůza, strach.

Ještě bych přidal plášť, již sešlý pohříchu,
černokněžnickou hůl, čepici plnou štírů,
kouzelnou laternu magiku
a Orfeovu lyru.

Svůj celý vůz
na čtyřech kolech se zlomenou ojí,
komediantský vůz, rejdiště plachých Múz,
které se bojí.

(Jaroslav Seifert, Jaro, sbohem, 1942)

Vyrostlo šapitó (foto Petr Našic, 2004)

Prameny

Použitá literatura

HÁJKOVÁ, Markéta. Poetismus a cirkusové motivy. Brno: Masarykova univerzita – Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2013.

JAKOUBEK, Jakub. Laterna stále magická, Kultúrny život, Bratislava: červenec 1977

KRAUSOVÁ, Irena. Cirkusová vůně v Laterně, Svobodné slovo, Praha: 5. 5. 1977

NEZVAL, Vítězslav. Pantomima. Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1924

NEUMANN, Stanislav Kostka. Cirkus. Z publikace Nové zpěvy, 1947, přetisk Městská knihovna v Praze – pdf volně ke stažení, ISBN 978-80-7587-778-9

SEIFERT, Jaroslav a TEIGE, Karel (eds.). Revoluční sborník Devětsil. Praha: Akropolis, 2010.
ISBN 978-80-87310-22-9

VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Avantgarda známá a neznámá. Sv. I, Od proletářského umění k poetismu 1919–1924. Praha: Svoboda, 1971

WINTER, Tomáš a MACHALÍKOVÁ, Pavla (ed.). Cirkus pictus. Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800–1950. Cheb: Arbor vitae, Artefactum, GAVU Cheb, 2017, ISBN 9788090453470

 

Lucie Kocourková

Sdílet na sociálních sítích