Vedoucí umělecké správy

Vedoucí umělecké správy Baletu

Martin Rypan

Sekretariát umělecké správy

Sekretariát umělecké správy Baletu

Karolína Kopecká

Sekretariát umělecké správy Baletu

Denisa Sobolová

Ekonom

Asistenti inscenátorů

Asistent inscenátorů

Josef Svoboda

   Fyzioterapeuti

   Fyzioterapeut Baletu

   PhDr.

   Jiří Čumpelík

   Ph.D.

   Fyzioterapeutka Baletu

   Adéla Jordáková

     Sklad baletní obuvi