Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

O festivalu

PRAŽSKÉ KŘIŽOVATKY 2023

Vážené divačky, vážení diváci,
letošní ročník Pražských křižovatek je pro nás mimořádný tím, že potvrzuje znovunavázání úzké spolupráce evropských divadel a tvůrců po zmrazeném období způsobeném pandemií. Evropská i zaoceánská spolupráce se rozjela opět naplno a my můžeme v Praze na našem festivalu přivítat tvůrce mozambicko-portugalského původu tvořícího ve Francii, španělský taneční soubor, německé umělce s projektem, který premiérovali v Belgii, a na závěr americký soubor se slovenskými kořeny. Festivalovým centrem bude opět Nová scéna, kde se pražskému publiku představí inscenace, které nás osobně zasáhly, a je pro nás ctí představit je v Praze, v srdci Evropy, na křižovatce cest.

Program letošního šestého ročníku (resp. osmého zahrneme-li i dva roky „covidového“ formátu rozloženého festivalu do celé sezony) je soustředěný do první poloviny října, kdy do Prahy přivede inscenace Limbo Victora de Oliveiry, Oskara tanečního souboru Kukai Dantza a Marcose Moraua (La Veronal), ANGELA (a strange loop) Susanne Kennedy a Markuse Selga a jako listopadovou ozvěnu country operu Burt Turrido. An Opera souboru Nature Theater of Oklahoma. Zároveň tímto ročníkem festival vstupuje do nové etapy své existence, a to svou koprodukční činností. Jako koprodukční partner nového projektu Susanne Kennedy ANGELA (a strange loop) se zařadil mezi přední evropské instituce a festivaly, jako jsou Volksbühne Am Rosa-Luxemburg-Platz, Wiener Festwochen, Festival d‘Avignon, Festival d’Automne à Paris a další.

Témata, která touto programovou skladbou otevíráme, jsou bytostně současná a zároveň nenabízí jednoduché odpovědi. Klíčové jsou pro nás reprezentace a digitální stopa člověka. Otázky, které se těmito okruhy otevírají, se týkají identity jednotlivce v moderním světě – ať už identity individuální, nebo identity v rámci společenství. Co nás spojuje s ostatními? Kdo koho může ve světě roztříštěných identit zastupovat? Jak být opravdu spolu? Témata blízkosti a vzdálenosti v globalizovaném decentralizovaném světě jsou výzvou, na kterou nabízí zcela nové odpovědi digitální sféra a nové technologie. Nová scéna se v posledních letech festivalu stává hostitelem mimořádných divadelních setkání a dál neúnavně hledá odpověď na otázku, čím vším může divadlo dnes v naší neklidné době být. Místem nevšedních zážitků, platformou pro zapomenuté příběhy i prostorem, kde mohou dostat hlas ti, kteří jsou ve veřejné diskusi často marginalizováni.

Důležitou a nedílnou součástí festivalu je doprovodný program tvořený diskusemi s tvůrci po každém představení a workshopy určenými zpravidla pro studenty divadelních škol a odbornou veřejnost. Jejich prostřednictvím festival naplňuje svůj cíl, tedy setkávání, také v rovině vzdělávací. Usilovali jsme o to, aby se doprovodný program zaměřoval na témata odrážející se v jednotlivých inscenacích.

Zveme vás, vážení diváci, ke společnému setkání a přejeme vám skvělé zážitky.

Za festivalový tým
Nina Jacques
dramaturgyně festivalu a Činohry ND

Program festivalu

Fotogalerie

Fotografie ze všech ročníků Pražských křižovatek

Sledujte novinky na našem festivalovém Facebooku

Partneři festivalu

Ministerstvo kultury
Radio 1