Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Foyer

Září 2021

ND Young a jejich autorský projekt NĚKDO V DAVU

Na konci prázdnin, od 22. do 31. srpna 2021 se v prostorách zkušeben Národního divadla uskutečnil druhý letní divadelní kurz pro studenty středních škol. Za devět dní se skupině studentů pod vedením lektorky Zuzany Kráľové podařilo nazkoušet autorskou inscenaci Někdo v davu. Do příprav projektu, které začaly už v červnu, byly zapojené lektorky a dramaturgyně ROMANA ŠTORKOVÁ MALITI a TEREZA KRČÁLOVÁ, které se zabývají dokumentárním divadlem a metodou verbatim. 

V čem je specifické dokumentární divadlo nebo metoda verbatim? 

Tereza Krčálová: Ač metoda verbatim vypadá jako nezáživné zaznamenávání řeči a pak hromadění množství materiálů, kterým je nutné se prokousat, je to podle mě univerzální metoda k tomu, aby člověk pochopil, co se s ním a kolem něj děje. To, co na základě tohoto pozorování, provokování otázkami a zkoumání vznikne, už je divadelní magie. Říkám magie, protože pokud autoři (dramatik, režisér) správně naslouchají, nechají se vést materiálem, nepodrobují si ho. Na jedné straně je to práce, která vyžaduje trpělivé naslouchání a porozumění, na straně druhé jde o dobrodružství v labyrintu různých skutečností. Protože skrze individuum (respondenty) vidíme, že skutečností je mnoho, každý má svou realitu, ale zároveň se všichni podílíme na té společné.  

Jakým způsobem jste připravovaly text pro letní projekt ND Young? 

Tereza Krčálová: Měly jsme od účastníků dva typy textů: popis jejich běžného dne a přepsaný rozhovor, který vedli s vybraným respondentem. Otázky tohoto rozhovoru jsme definovaly na základě jejich odpovědí / textů, které posílaly jako přihlášku na kurz, a na základě prvního workshopu. Záměrem bylo zjistit, jaká témata řeší generace dvacátníků. S Romanou jsme si pak určily přibližný počet postav, jejich typ a charakter a z kolika „bloků“ se bude dramatický text zhruba skládat. Chtěly jsme, aby každý blok byl v jiném žánru, aby to odpovídalo přání režisérky vytvořit představení, kde bude i pohyb, tanec a zpěv. Přišlo mi zajímavé, že každá z nás bude psát jinak a že se tak v textu objeví více perspektiv a nápadů. Myslím, že se to podařilo.  

Čím vás inspirovala práce se studenty? 

Romana Štorková Maliti: Inspiroval mě už jen normální, lidský dialog a kontakt, fyzická práce v prostoru divadelní zkušebny. Uvědomila jsem si, o co všechno jsme v posledních měsících přicházeli. Každý verbatimovský cyklus workshopů, který společně s Terezou Krčálovou vedeme, přináší mnoho tvůrčích inspirací, a protože poslední dva – Člověk a politika a Letní kurz ND Young – byly v úzkém kontaktu s mladými lidmi do dvaceti let, skládá se mi zajímavé puzzle o této generaci a jsem nadšená její citlivostí. 

ND Young, foto Michal Hančovský

Na projektu také spolupracovala tanečnice Laterny magiky a choreografka PAVLÍNA ČERVÍČKOVÁ, která seznámila účastníky s choreografickou přípravou a pohybem na jevišti. Dynamickou hudbu složila KATEŘINA NEUMANNOVÁ, absolventka několika kurzů ND Young. Dva workshopy vedla i JOLANTA LIPKOVÁ, posluchačka režie na DAMU. Jeden z divadelních obrazů v inscenaci vznikl právě v její režii. Prezentace autorského projektu NĚKDO V DAVU se konala na jevišti Nové scény 30. srpna 2021 v 18.00. 

Divadelní kurz ND YOUNG

A co říkají na letní divadelní kurz ND YOUNG samotní studenti?

Gabriela Inez: Rozhodně mi kurz pomohl cítit se komfortněji na jevišti a celkově v nějaké divadelní skupině. Předtím mi nedělalo dobře vydávat zvláštní zvuky nebo i zpívat. 

Ester: Pro mě byla nejpřínosnější práce na choreografii, protože sama se tanci příliš nevěnuju, takže můžu s jistotou říct, že nejvíce zkušeností si odnáším právě z pohybových částí kurzu. 

Pavlína: Nejvíc byla asi možnost a zkušenost zahrát si na Nové scéně Národního divadla! A taky pak zkušenost pracovat v kolektivu s různými lidmi. Díky kurzu jsem poznala tak úžasné lidi, zkrátka spřízněné duše! 

Petra: Myslím, že mi to prohloubilo vnímání výrazů inscenace, učení se novému divadelnímu jazyku, volnost v nevědomosti. Taky mám novou zkušenost v oblasti psychologie – práce se skupinou i individualitou, volnost v pohybu, inspirace od nových zajímavých lidí. 

Sdílet na sociálních sítích