MENU

Paralelní životy

Nitro vnitra

Divadlo SkRAT, Bratislava, Slovenská republika
5. 10. 2014 v 17.00, Zkušebna provozní budovy Národního divadla, 2. patro
Více informací o inscenaci, fotogalerie a odkaz na vstupenky

Autoři Ľubomír Burgr a Dušan Vicen k tématu

Autoři Ľubomír Burgr a Dušan Vicen k tématu:
„Téma perzekuce a kriminálního chování států vůči vlastním občanům, včetně toho nejhoršího (fyzická likvidace, únos atd.) je zajímavá z více důvodů. Na jedné straně je důležité neustále si připomínat, že něco takového bylo možné a že jsme to dopustili. Na druhé straně je živá otázka, jestli něco stejného, rafinovanějšího a skrytějšího, právě teď netolerujeme.“

.........................................................................................................................................................

Můj spis a já

Staatschauspiel Dresden, Německo
5. 10. 2014 ve 20.00, Nová scéna
Více informací o inscenaci, fotogalerie a odkaz na vstupenky

Režisér Clemens Bechtel k tématu

Režisér Clemens Bechtel k tématu
„Doposud se Němci dívali na svou minulost spojenou s bývalým komunistickým režimem z perspektivy národa. Pokud vím, alespoň v divadelním světě se nevedli žádné dialogy mezi různými východoevropskými zeměmi o tom, co se dělo před rokem 1989. Projekt paralelní životy poskytuje nám – divadelníkům – možnost dozvědět se více o tom, jaká byla situace v jiných zemích a jestli existoval jakýsi národní způsob vyrovnání se s diktaturou. Poskytuje nám možnost podělit se o naše zkušenosti, pocity a poznatky a toto považuji za velmi důležité i pro naše chápání sjednocené Evropy.“

.........................................................................................................................................................

Typografie Majuscula

dramAcum, Divadlo Odeon, Bukurešť, Rumunsko
6. 10. 2014 ve 20.00, Nová scéna
Více informací o inscenaci, fotogalerie a odkaz na vstupenky

Autorka a režisérka Gianina Cârbunariu k tématu

Autorka a režisérka Gianina Cârbunariu k tématu
„Projekt Paralelní životy vyzdvihuje celé téma na daleko vyšší úroveň, protože umělcům z bývalých socialistických zemí dává možnost zkoumat nedávnou minulost, hledat souvislosti, paralely a vytvářet divadelní díla protavené přes vlastní osobnost, pohled na svět a citlivost k tomu či onomu tématu. Nejdůležitější ovšem je, že díky tomuto projektu se všechny inscenace, vycházející z dokumentů uložených v archivech, dostanou k tisícům diváků. Rumunsko bylo v období komunismu jako vězení – izolované a ze Západu ani z jiných východoevropských zemí se tam nedostávaly žádné informace. Po roce 89 se sice informace šířit začaly, ale probíhající transformace neposkytovala čas na analýzu, veřejné diskuse, na výměnu zkušeností z naší společné čerstvé minulosti. Význam projektu tkví v tom, že pro zmiňované studium vytváří rámec a je platformou pro setkávání umělců se zájmem o zkoumání tohoto tématu divadelními prostředky.“

.........................................................................................................................................................

Reflex

Plavební společnost Sputnik, Budapešť, Maďarsko
7. 10. 2014 ve 20.00, Alfred ve dvoře
Více informací o inscenaci, fotogalerie a odkaz na vstupenky

Režisér Daniel D. Kovács k tématu

Režisér Daniel D. Kovács k tématu
„Řešení současných problémů není možné bez vyrovnání se s minulostí. Pokud jde o problémy, které se dotýkají celého národa, platí to dvounásob. Projekt Paralelní životy poskytují platformu pro takovéto uvažování. Celý proces je ještě zajímavější díky zapojení ostatních zemí, protože můžeme zjistit, do jaké míry přemýšlíme podobně a v čem se naše smýšlení liší. Navíc v projektu vystupuji jako „ten mladý“, proto je v mém případě odlišný přístup nutný. Tím je to pro mě nový druh výzvy.“

.........................................................................................................................................................

Toufar

Národní divadlo, Praha, Česká republika
9. 10. 2014 ve 20.00, Nová scéna
Více informací o inscenaci, fotogalerie a odkaz na vstupenky