Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

O nás

Činohra Národního divadla, první a nejvýznamnější divadelní scéna v České republice. Vzhledem k tradici, historickým milníkům a společenskému kontextu, které s sebou Národní divadlo neslo a nese, stejně jako vědomí širokých vrstev publika, které navštěvuje naše představení, tvoří velkou část repertoáru klasické tituly české a světové dramatiky. Národní divadlo ale nezůstává muzeem a konzervativní scénou. Pyšníme se spoluprací s nejvýznamnějšími progresivními jmény české režie a navazujeme spolupráce se zahraničními tvůrci.

Činohra Národního divadla je zároveň největším českým divadlem se čtyřmi zcela odlišnými hracími prostory. Prostor historické novorenesanční budovy patří k národním emblémům, symbolům české kultury a samostatnosti českého národa. I proto se stává pravidelným cílem návštěvníků z celé republiky. Velká část repertoáru je situována také do Stavovského divadla, budovy, v níž kdysi dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart. Nejprogresivnější dramaturgie je v budově Nové scény, která byla postavena v 80. letech 20. století. Nově Činohra Národního divadla proniká také do prostor Státní opery, která byla vystavěna v 80. letech 19. století pražskou německou obcí. Kapacitou hlediště jde o nejvelkorysejší divadelní prostor v Praze, který si svoje prvenství podržel dodnes.

Činohra ND uvádí šest až sedm premiér do roka, velká část naší činnosti spočívá také v doprovodných aktivitách a vzdělávacích programech.

Samozřejmostí jsou dramaturgické úvody před představeními a debaty s tvůrci po představeních a další bohatý doprovodný program pod hlavičkou ND+ (pro mladé diváky slouží platforma ND Young, pořádáme dílny k představením, máme projekt Partnerská škola Činohry ND a mnoho dalšího). Spolupracujeme se studenty divadelních škol a zapojujeme je aktivně do našich programů. Zaměřujeme se i na diváky, kteří nemluví česky – naše inscenace pravidelně titulkujeme do angličtiny. Tedy celkově se snažíme z Národního divadla učinit instituci živou a otevřenou.

Soustavně se věnujeme práci s odbornou veřejností a snažíme se s tvůrci rozvíjet spolupráci na mnoha různých úrovních, nejen v rámci tvorby inscenací na repertoár. Namátkou vzpomeňme Studio pro nové drama, kde pracujeme s dramatiky na nových hrách, nebo Běloruskou rezidenci, v rámci níž jsme v Praze přivítali dramatiky, kteří potřebovali vzhledem k bouřlivým okolnostem ve své zemi klid na tvorbu. 

Domníváme se, že současné divadlo má chránit kulturní odkaz českých zemí, jak to ostatně stojí v preambuli Národního divadla. Přitom ale musí být místem pro živá setkání, a proto nezbytně reaguje na aktuální společenské otázky.

Vyhranili jsme svůj program dramaturgicky a ideově a nyní pokračujeme v úsilí přivést Činohru ND do mezinárodního kontextu: navazujeme spolupráci s divadly po Evropě nejen vzájemnými výměnami inscenací, každý rok uvádíme jednu inscenaci v koprodukci s našimi zahraničními partnery. Zahraniční kontakty ale rozvíjíme i na bázi zkušeností a poznatků (společnými workshopy, setkáními, kolokvii atp.) a v neposlední řadě skrze mezinárodní festival Pražské křižovatky. Kontakt se zahraničím je pro nás klíčový pro zařazení českého divadla do evropského a potažmo světového kontextu. Sdílíme totiž jeden svět a chceme s našimi diváky obdivovat tuto pestrost i na poli performativního umění.