Baletní přípravka ND

Aktuality

2019/2020

Vážení přátelé,

na úvod naší již 67. sezony bych se ráda krátce zmínila o sezoně loňské. Jak se již stalo naší krásnou tradicí, proběhlo další úspěšné výroční představení s názvem Proměny, které bylo doprovázeno křtem brožury o vzdálené i nedávné historii a současnosti Baletní přípravky, a to v česko-anglickém provedení. Je to první ucelená publikace tohoto typu obsahující bohatou faktografii a velké množství obrazové dokumentace. Můžete zde naleznout i profesní životopisy baletních hvězd, které své první krůčky začínaly právě u nás v Baletní přípravce. Publikaci je možné zakoupit v pokladně ND na Nové scéně.

I v loňském roce řada našich žáků složila úspěšně příjímací zkoušky na Taneční konzervatoř hl. m. Prahy a někteří z nich pokračují ve studiu na Taneční konzervatoři v Brně, Tanečním centru Praha, na Mezinárodní konzervatoři a na dalších prestižních zahraničních školách.


I v nadcházející sezoně 2019/2020 budou naši žáci nadále vystupovat v baletních představeních Labutí jezero a Louskáček – Vánoční příběh v Národním divadle. Dále pak v představení Kytice choreografa Petra Zusky vytvořeném pro Pražský komorní balet. S tímto tvůrcem budeme spolupracovat i nadále v rámci premiéry opery Špalíček Bohuslava Martinů. Dobrou zprávou je i to, že s největší pravděpodobností se naše děti ukáží i v české premiéře baletu Šípková Růženka.
Úkolů máme tedy i nadále dost a věřím, že se s nimi naši žáci a pedagogové opět vypořádají se ctí, tak jako tomu bylo v minulosti.

Jana Jodasová 
vedoucí Baletní přípravky ND

 

Návštěva z Jižní Koreje

 4. 10. 2019 jsme v Baletní přípravce ND přivítali milou návštěvu z Jižní Koreje, a to představitelku Korean National Ballet Academy. V průběhu odpoledne jsme naší návštěvě ukázali prostory, ve kterých působíme a společně při výuce 5. a  6. ročníku jsme si vzájemně vyměnili naše pedagogické zkušenosti. Při této návštěvě se znovu potvrdila skutečnost, že i když vzdálenost mezi Českou republikou a Jižní Koreou je značná, baletní umění nás může bez ohledu na tento fakt spojovat, protože náš taneční jazyk je jazykem mezinárodním.

Publikace Baletní přípravka 1835 - 2019

Baletní přípravka ND poprvé ve své historii vydává publikaci, která na svých stránkách čtenáře přehledným způsobem seznamuje o své historii, vůdčích osobnostech a pedagozích.
Seznámíte se krátce i s repertoárovými a výročními představeními, ve kterých účinkovali žáci.
V neposlední řadě jsou zde uvedeny krátké profesní životopisy baletních hvězd, které svoji kariéru zahájily jako malé děti v řadách přípravky.
Věříme, že si naše publikace najde mezi příznivci baletního umění řadu vděčných čtenářů.

Proměny

Baletní přípravka Národního divadla v představení Labutí jezero

Balet Národního divadla uvádí českou premiéru světoznámého baletu P. I. Čajkovského Labutí jezero světoznámého choreografa Johna Cranko. Jsme velice rádi, že i děti z Baletní přípravky ND mohou svým účinkováním přispět k úspěchu tohoto krásného baletu.

Žáci Baletní přípravky Národního divadla v inscenaci Kytice

Naši žáci mají možnost vystupovat v novém představení Pražského komorního baletu s názvem Kytice v režii a choreografii Petra Zusky.

Baletní přípravka Národního divadla uvítá pro další zlepšení své činnosti sponzorské příspěvky. Sponzoři mohou vystupovat ve vztahu k Baletní přípravce ND buď jmenovitě nebo anonymně dle svého rozhodnutí. Obdržené sponzorské příspěvky budou využity v souladu s příslušnými právními předpisy. Prosíme vážné zájemce, aby se s žádostí o další podrobné informace v této věci obrátili přímo na mecenášský klub.

tel. 731 603 641, e-mail: mecenas@narodni-divadlo.cz 

Řekli o nás...