ND+

Studio Písnička (skupina B)

Pěvecké dílny pro děti - skupina B

Zkušebna provozní budovy ND
ND+

Od 22. 10. 2020 do odvolání jsou dle vládních nařízení uzavřeny všechny pokladny Národního divadla.

Základní informace

Kde hrajeme

Zkušebna provozní budovy ND

Přibližná délka představení

1 hodina 30 minut, bez přestávky

Nastudování

V češtině

Nový projekt pěveckých dílen pro děti ve věku 6 až 10 let. Po prvotním rozezpívání a dechových cvičeních se budeme věnovat různým hudebním tématům, žánrům, skladatelům. Obsahově se jednotlivé dílny od sebe liší a je možné, aby se jich děti opakovaně účastnily. Lektorkou dílen je emeritní sólistka Opery Národního divadla, pedagožka, zakladatelka a umělecká vedoucí Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková.

Tvůrci

Lektorské vedení dílny
Jiřina Marková Krystlíková

O inscenaci

Typ dílny:
skupina A - děti ve věku 6 - 8 let 11:00 - 12:30
skupina B - děti ve věku 8 -10 let 14:00 - 15:30

Téma: zvířata (září), cirkus (říjen), roční období (listopad), koledy (prosinec), zpíváme si s Wolfíkem (leden), pohádkové víly a vodníci (únor), jaro (březen).

Prosím dávejte při objednání vstupenek pozor na to, abyste zvolili správnou kategorii. Je-li dítě na pomezí jedné a druhé kategorie, doporučujeme se rozhodnout podle jeho charakteru: zda je raději se stejně starými dětmi a s mladšími, či naopak zda je raději nejmladším ve skupině starších dětí.

Obě skupiny postupují při dílnách stejně: po prvotním rozezpívání, dechových a pohybových cvičeních se budeme věnovat různým hudebním tématům, žánrům, skladatelům apod.... Znamená to, že obě skupiny budou v září pracovat s tématem zvířata, v říjnu zase s tématem cirkus atd.. Je tedy možné, aby se děti pěveckých dílen zúčastnili opakovaně, jelikož se pokaždé naučí a vyzkouší si něco nového a domů si odnesou nové textové a hudební podklady.

Informace k dílně je možné získat u lektorky ND+ Denisy Rausch | d.rausch@narodni-divadlo.cz

Sdílet na sociálních sítích