ND+

Studio Písnička (skupina B)

Pěvecké dílny pro děti - skupina B

Zkušebna provozní budovy ND
ND+

Vyberte datum

  červen 2020

  sobota 20. 6.
  14:00

  Zrušeno

  Základní informace

  Kde hrajeme

  Zkušebna provozní budovy ND

  Přibližná délka představení

  1 hodina 30 minut, bez přestávky

  Nastudování

  V češtině

  Nový projekt pěveckých dílen pro děti ve věku 6 až 10 let. Po prvotním rozezpívání a dechových cvičeních se budeme věnovat různým hudebním tématům, žánrům, skladatelům. Obsahově se jednotlivé dílny od sebe liší a je možné, aby se jich děti opakovaně účastnily. Lektorkou dílen je emeritní sólistka Opery Národního divadla, pedagožka, zakladatelka a umělecká vedoucí Dětské opery Praha Jiřina Marková-Krystlíková.

  Tvůrci

  Lektorské vedení dílny
  Jiřina Marková Krystlíková

  O inscenaci

  Typ dílny:
  skupina A - děti ve věku 6 - 8 let 11:00 - 12:30
  skupina B - děti ve věku 8 -10 let 14:00 - 15:30

  Téma: zvířata (září), cirkus (říjen), roční období (listopad), koledy (prosinec), zpíváme si s Wolfíkem (leden), pohádkové víly a vodníci (únor), jaro (březen).

  Prosím dávejte při objednání vstupenek pozor na to, abyste zvolili správnou kategorii. Je-li dítě na pomezí jedné a druhé kategorie, doporučujeme se rozhodnout podle jeho charakteru: zda je raději se stejně starými dětmi a s mladšími, či naopak zda je raději nejmladším ve skupině starších dětí.

  Obě skupiny postupují při dílnách stejně: po prvotním rozezpívání, dechových a pohybových cvičeních se budeme věnovat různým hudebním tématům, žánrům, skladatelům apod.... Znamená to, že obě skupiny budou v září pracovat s tématem zvířata, v říjnu zase s tématem cirkus atd.. Je tedy možné, aby se děti pěveckých dílen zúčastnili opakovaně, jelikož se pokaždé naučí a vyzkouší si něco nového a domů si odnesou nové textové a hudební podklady.

  Informace k dílně je možné získat u lektorky ND+ Denisy Rausch | d.rausch@narodni-divadlo.cz