Naše mecenášské rodiny

Národní divadlo děkuje všem mecenášům za podporu a přízeň!

Rodina dárců

Klára Kappala s rodinou

    Rodina přátel

    Kamila Česká s rodinou

    Václav Kubík s rodinou