Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Balet

Červen 2023

Taťána – romantická hrdinka

Předloha baletu – Puškinův román Evžen Oněgin – je typickým dílem romantismu, který dominoval v první polovině 19. století umělecké scéně. K atributům a znakům tohoto hnutí patří především rozpor mezi realitou a humanistickými ideály, snem a skutečností.

Představitelem romantické literatury je takzvaný romantický hrdina, který je k rozpoznání i v našem protagonistovi Evženu Oněginovi. Jeho rozčarování ze společenských norem a konvencí a určitý vzdor vůči nim ho staví na okraj společnosti, ale paradoxně ho též činí atraktivním. Oněgin přitahuje oči mladičké Taťány, která je jím omámena a zamiluje se do něj. Romantický hrdina však typicky miluje nešťastně: Zprvu Taťáninu lásku neopětuje, později po dívce zatouží a začne ji obdivovat, ale to už provdaná Taťána odmítá – a Oněgin trpí.

Osud mužských postav v romanismu je nalinkovaný, ale co jejich polovičky? Taťánin příběh není méně tragický než ten Oněginův. Taťána rovněž zprvu touží a obdivuje, poté miluje a nakonec i trpí. Zpočátku se odvrací od společenských akcí a konvencí, i když svůj nesouhlas projevuje jen tichou odmítavostí, neboť bouřlivý vzdor známý od mužských romantických hrdinů by byl nepřijatelný.

Jak tedy Taťána zapadá do rámců romantického umění a kde se nachází odchylky?

Zajímavé je, že nejen v knize, ale i v baletu podstatu díla tvoří Taťánin dopis Oněginovi.

Já píši vám – co mohu více?
Co ještě mohu dodati?
Teď vím, že máte právo sice
mne pohrdáním trestati,
leč ještě věřím, nešťastnice,
že mne váš milosrdný soud
nemůže přece zavrhnout.

I když Taťánin projev je leckdy viděn a prezentován jako naivní perspektiva nezkušené ženy, její touha, láska i utrpení, které je hmatatelné jak v řádcích baletní předlohy, tak v tanečních partech na jevišti, ji staví na stejnou úroveň jako Oněgina – je to romantická hrdinka.

Podcast

V roli: NIKOLA MÁROVÁ jako Taťána

00:00
42:20

Oněgin jako postava prochází charakteristickým procesem: Projevuje prvotní chlad vůči společenským návykům – i takovým, jako je láska či svatba. Později však vidí již provdanou Taťánu a tehdy jí propadá a miluje ji. Po jejím odmítnutí se trápí a touží znovu po jejích milujících vyznáních, která jsou mu však již navždy odepřena.

Taťána je do Oněginova příběhu uvedena v emočním rozpoložení, v němž se Oněgin ocitne až na konci – je do něho zamilovaná, vyznává mu lásku, která je však odmítnuta a Taťána je poražena. Uzavírá se tedy ještě více do své samoty a později se i vzdává. Snové vize, do nichž utíkala před realitou, pro ni byly vysvobozením. Avšak kvůli snu, který jí Oněgin pošlapal, ztrácí pracně vybudovanou rovnováhu a odevzdává se „kruté“ společnosti.

V tomto momentě je důležité zdůraznit fakt, že Taťána je vedlejší postavou. Kdyby byla Oněginem, její porážka by byla pravděpodobně zdůrazněna sebevraždou, a ne svatbou. Ona je však provdána za Gremina.

A tak až příště uvidíte Oněgina na jevišti Národního divadla, podívejte se na Taťánu jako na příklad romantické hrdinky. Podívejte se na tento balet, jako by to byl Taťánin, a ne Evženův příběh.

Oněgin | Adam Zvonař a Evgeniya Gonzalez, foto S. Gherciu

Magdalena Hanáčková

Sdílet na sociálních sítích