MENU

Činohra Národního divadla

RepertoárProgram a vstupenky
 • Činohra Stavovské divadlo

  Misantrop

  Poslední premiéra sezony ve Stavovském divadle!

  VÍCE O PREMIÉŘE
 • Činohra Stavovské divadlo

  Kouzelná země

  Příběh země, v níž je možné úplně všechno...

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Stavovské divadlo

  Netrpělivost srdce

  Dramatizace románu Stefana Zweiga v režii Daniela Špinara

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Nová scéna

  Plukovník Švec

  Příběh hrdiny, na kterého jsme měli zapomenout...

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Stavovské divadlo

  Vítejte v Thébách

  Osud neexistuje, jen touha jej změnit...

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Stavovské divadlo

  Noční sezóna

  Tragikomedie o lidech, kteří jsou možná ještě živí

  Více o inscenaci
 • Činohra Stavovské divadlo

  Faust

  Zážitek na samé hranici pekla...

  VÍCE O INSCENACI
 • Mimořádná akce Stavovské divadlo

  Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation

  Nový doprovodný program v pauze představení Faust ve Stavovském divadle

  VÍCE O AUDIOWALKU

Činohra Národního divadla je největší divadlo v České republice, hraje na třech odlišných scénách. Ta největší patří k národním emblémům, symbolům české kultury a samostatnosti českého národa. Snažíme se tu – i vzhledem k architektuře prostoru – nabízet tituly klasického českého a světového repertoáru (vedle domácí literatury zde hrajeme Pýchu a předsudek nebo Sen čarovné noci). Inscenace zde jsou výrazně výtvarné a výpravné.

Velká část repertoáru je situována do Stavovského divadla, což je budova, v níž kdysi dirigoval Wolfgang Amadeus Mozart. Toto klasicistní divadlo umožňuje uvádět jak světovou klasiku (Molière, Čechov aj.), tak současné české a světové hry (Moira Buffiniová, Rebecca Lenkiewiczová) nebo adaptace literárních předloh.

Nejprogresivnější je budova Nové scény, která byla postavena v osmdesátých letech 20. století
a Činohře slouží jako místo pro autorské projekty a české premiéry. Činohra ND zde uvádí sedm
až osm premiér do roka, nicméně velká část naší činnosti spočívá i v doprovodných aktivitách
a vzdělávacích programech.

Samozřejmostí jsou dramaturgické úvody před představeními a debaty s tvůrci po představeních. Zavedli jsme platformu „ND Talks“ – přičemž v rámci těchto setkání diskutujeme s diváky
a odborníky na témata, která úzce souvisí se zaměřením našich inscenací. Přednášky ND Talks streamujeme. Platforma „ND Dialog“ slouží k setkáním diváků, kteří po představeních diskutují
o zhlédnutém. Máme kurzy kritického psaní a kurzy psaní divadelních her pod vedením předních domácích odborníků. Spolupracujeme se studenty divadelních škol a zapojujeme je aktivně do našich programů. Zaměřujeme se i na diváky, kteří nemluví česky – naše inscenace pravidelně titulkujeme do angličtiny. Tedy celkově se snažíme z Národního divadla učinit instituci živou
a otevřenou.

Domníváme se, že současné divadlo má chránit kulturní odkaz českých zemí, jak to ostatně stojí
v preambuli Národního divadla. Přitom ale musí být místem pro živá setkání, a proto nezbytně reaguje na aktuální společenské otázky.

Vyhranili jsme svůj program dramaturgicky a ideově a nyní usilujeme přivést Činohru ND do mezinárodního kontextu: chceme navázat spolupráci s divadly po Evropě nejen vzájemnými výměnami inscenací, ale také na bázi zkušeností a poznatků (společnými workshopy, setkáními, kolokvii atp.). Rádi bychom předvedli svou práci zahraničním profesionálům a zároveň se poučili
z jejich zkušeností.

Momentální aktivní platformou mezinárodních vztahů je náš festival „Pražské křižovatky“, jehož druhý ročník se uskuteční mezi 29. zářím a 7. říjnem 2018.


Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.