MENU

Činohra Národního divadla

RepertoárProgram a vstupenky
 • Činohra Nová scéna

  Nová Atlantida

  Nová inscenace Jiřího Adámka na Nové scéně

  VÍCE O INSCENACI
 • Činohra Stavovské divadlo

  Noční sezóna

  Tragikomedie o lidech, kteří jsou možná ještě živí

  Více o inscenaci
 • Činohra Stavovské divadlo

  Krvavá svatba

  Láska, nenávist, život, smrt. Klasická rovnice o dvou neznámých.

  NENECHTE SI UJÍT!
 • Činohra Stavovské divadlo

  Tři sestry

  Tři sestry. A třikrát stejná otázka: Zůstat, nebo odejít?

  míří k derniéře!
 • Činohra Stavovské divadlo

  Mlynářova opička

  Komedie pro celou rodinu

  VÍCE O INSCENACI

5. 4. 2018

Činoherní inscenace s anglickými titulky!

Máte zahraniční návštěvu nebo anglicky mluvící známé a kamarády? Nově je můžete vzít do Stavovského divadla na další dva tituly!

Činohra Národního divadla připravila pro anglicky mluvící diváky tyto reprízy inscenací
s anglickými titulky.


6. 3. 2018

Faust již brzy ve Stavovském divadle

Může být svět bez jednání? Nejobtížnější, nehratelná, komplikovaná – navíc ve dvou dílech... Hra jako maximální výzva, kterou před nás položil nejen Goethe. Obě části známého díla uvedeme v jedné inscenaci na jevišti Stavovského divadla už 15. a 16. března.

Více o představení


5. 3. 2018

Vyhlašujeme jarní cyklus semináře kritického psaní o divadle

Seminář nabídne opět seznámení se širokou škálou možností současného kritického psaní o divadle. Vedle teoretických přednášek o soudobých tendencích českého i zahraničního divadla (postdramatické divadlo, dokumentární divadlo, multimedialita ad.) bude velký prostor věnován také individuální praktické výuce obecných strategií, s nimiž lze na současné divadlo nahlížet a kriticky o něm psát.

Je vůbec možné se v soudobé rozmanité divadelní produkci zorientovat? Jak při sledování představení rozlišit, co je opravdu podstatné? A jak svůj zážitek následně verbalizovat?

Účastníci semináře budou mít možnost navštívit vybraná představení Činohry ND, společně o nich diskutovat a pod odborným vedením se pokusit o psanou reflexi viděného. Náplní kurzu bude mimo jiné i diskuse o konkrétních podobách kritického psaní o divadle nejen v tištěných periodicích, ale i v médiích online. Seminář je určený primárně pro studenty divadelních oborů, ať už praktických či teoretických, kteří už mají nějakou divadelně-kritickou praxi, ale zároveň i pro zájemce o současné divadlo, kteří své texty dosud nepublikovali.

Kurzy se budou konat jednou za čtrnáct dní, pravidelně ve všední den od 18.00 do 21.00 hodin, vždy v prostorách ND. Půjde o 6 tříhodinových setkání od dubna do června 2018. Mezi jednotlivými setkáními budou mít účastníci kurzu možnost pracovat na zadaných úkolech doma. Výsledné texty bude možné publikovat na blogu Činohry Národního divadla.

Cena kurzu je 2000 Kč. Počet účastníků je limitován.

V ceně kurzu je vstupné na tři představení Národního divadla.

Více informací pro uchazeče

 

Podmínky, na jejichž základě budou adepti vybráni:

 

Zaslání max. 2 ukázkových recenzí + informací o sobě (věk, profese, případné zkušenosti s kritickým psaním, divadelní preference, tj. co Vás na současném divadle nejvíce zajímá) do 30. 3. 2018 na adresu: karolina.plickova@mybox.cz

 

Lektorka kurzu:

 

Mgr. Karolina Plicková absolvovala obor teatrologie na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za svoji diplomovou práci o české skupině pohybového divadla Pantomima Alfreda Jarryho získala v roce 2015 Cenu Václava Königsmarka, kterou uděluje Teatrologická společnost. V současné době je doktorandkou na Katedře teorie a kritiky DAMU, kde se věnuje současným podobám českého i zahraničního autorského divadla vznikajícího na základě kolektivní tvorby (devised theatre). Od ledna 2017 je externí redaktorkou časopisu Svět a divadlo. V rámci mezinárodního festivalu Pražské křižovatky vedla v říjnu 2017 na Nové scéně ND workshop kritického psaní o divadle, od ledna 2018 vede na Nové scéně ND seminář kritického psaní o divadle.


22. 2. 2018

První jarní premiéra se blíží!

Po úspěšné inscenaci Po sametu se režisér Jiří Adámek vrací na jeviště Nové scény ND, aby se svým nezaměnitelným způsobem zamyslel nad stavem České republiky uprostřed turbulencí současného světa. Světové premiéry už 1. a 2. března na Nové scéně!

Více o představení


5. 1. 2018

ND TALKS – debaty na Nové scéně

Na jaře jsme pro vás v rámci doprovodných programů ND+ připravili pokračování cyklu ND TALKS. Jde o přednášky tematicky vztažené k novým inscenacím, k právě probíhajícím výstavám, nebo obecně k uměleckému směřování Činohry ND.

Přednášky a následné diskuse se konají vždy ve foyer Nové scény od 18:00 a jsou zdarma.

PROGRAM ND TALKS

 

15. 2. 2018 Pavel Kappel: Sýkorovy letenské komíny – radikální výtvarný názor nad Prahou

Historik umění Pavel Kappel pohovoří o mozaice Zdeňka Sýkory na letenských komínech – tedy o největším umělcově díle z období struktur šedesátých let.

Černo-bílá mozaika na odvětrávacích komínech Letenského tunelu vzbuzuje respekt nejen svými rozměry, ale i datem vzniku. Její autor realizoval v centru hlavního města těsně před začátkem normalizace výtvarné dílo, založené na originálním pojetí obrazové výstavby. Již tehdy mu získalo uznání v zahraničí a zároveň bylo důvodem, proč krátce po dokončení letenské zakázky nesměl doma na dlouhou dobu veřejně vystavovat. V čem tedy spočívá opravdová hodnota Sýkorových struktur, jak k nim ve své tvorbě dospěl a – jaká je skutečná role počítače v tvůrčím procesu?

 

20. 2. 2018 Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

Národní divadlo má být nositelem národního kulturního dědictví i výsostným prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to slibná provokace? Anebo nesplnitelný paradox?

A ptát se lze dál: Jak takové zadání naplnit v dnešní politicko-společenské situaci? A co chápeme jako své národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co z naší minulosti nás vlastně ovládá? Potřebujeme vůbec národní sebeujištění a potřebujeme o něj pečovat uměleckými prostředky? Anebo své kulturní stereotypy naopak potřebujeme narušovat a měnit se uměním? Co tím získáváme a co ztrácíme? A jakou budoucnost tak utváříme?

Večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou jen předehrou pro společnou diskusi na dané téma. Pomozte nám porozumět poslání Národního divadla, porozumět kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.

Moderuje: Alice Koubová

Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský

Délka: 90 min

 

26. 3. 2018 Radek Malý: Proč a jak znovu překládat Goethova Fausta

Inscenace obou dílů Goethova Fausta, kterou pro Stavovské divadlo připravil režisér Jan Frič s dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským, jistě vyvolá diskuse i stran nutnosti nového překladu tohoto velkolepého literárního díla. Překladatel Radek Malý se pokusí představit pozadí úvah o celém projektu a nastíní způsob, jakým postupoval. Také se na konkrétních ukázkách pokusí doložit, v čem je jeho překlad víc „divadelní“ než „literární“.

Radek Malý (narozen roku 1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Autor několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací. Přeložil krom jiného libreta oper Jeníček a Mařenka a Kouzelná flétna, autorsky se podílel na libretu opery Čarokraj. Za svou tvorbu získal například Cenu Jiřího Ortena (za sbírku Vraní zpěvy) či dvakrát Magnesii Literu (za sbírky Větrní a Listonoš vítr).

Upozornění: tato přednáška výjimečně začíná v 18:30

 

27. 4. 2018 Michael Romancov: Kam se ten svět řítí?

Kam se ten svět řítí? To ho nikdo neřídí? A nešlo by to zastavit? Kdy nastane slibovaný konec dějin? Takové a podobné otázky si často klademe při pohledu na chaotickou současnost. Znepokojivý fenomén migrace, první hmatatelné důsledky klimatické změny, vzestup nových ekonomických, politických a vojenských mocností… Svět je v pohybu a my si s tím často nevíme rady. A tak právě o radu budeme moci požádat geopolitologa Michaela Romancova, který se přijde podělit o své poznatky o stavu současného světa. Po přednášce následuje repríza inscenace Jiřího Adámka Nová Atlantida, která se na tytéž problémy pokouší dívat z uměleckého hlediska.

Michael Romancov (narozen roku 1969 v Praze) působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Absolvoval Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních věd UK.

Délka: cca 50 min + diskuse