MENU

Baletní přípravka ND

2018/2019

 

... vítejte u nás, právě začínáme ... ► 

Vážení přátelé,

je za námi jubilejní 65. sezona působení Baletní přípravky Národního divadla. Naše představení Cesta, které jsme uvedli, lze považovat jednoznačně za úspěšné. Ve zbytku kalendářního roku chystáme pro příznivce přípravky ještě malé překvapení spojené s tímto výročím. Již tradičně také v předvánočním období vydáme DVD z našeho posledního výročního představení. Předpokládáme, že školní rok 2018/2019 se ponese v duchu tradic naší školy, které se budou nadále pozitivně rozvíjet. Pro celou řadu našich žáků bude tato sezona přelomová v tom, že poprvé stanou na prknech naší první scény. Připravujeme nové obsazení dětských rolí v baletních představeních Louskáček – Vánoční příběh, Romeo a Julie a La Bayadére. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu bude výzvou nejen pro nové dětské představitele, ale i pro celý pedagogický sbor.

Za mimořádnou událost pokládáme také to, že se naši žáci budou moci spolupodílet na novém nastudování premiéry slavného Labutího jezera choreografa Johna Cranka se souborem Baletu Národního divadla. V červnu 2019 se pak diváci mohou těšit na naše nové výroční představení, které začneme brzy studovat.

Věřme, že se tento školní rok zařadí jako další korálek k náhrdelníku dosavadních 65 sezon naší činnosti v Národním divadle.

Jana Jodasová
vedoucí Baletní přípravky ND

 

Úspěch Baletní přípravky Národního divadla

Naše žákyně Alice Anderson byla po úspěšném letním kursu vybrána k dennímu studiu na prestižní taneční škole Palucca Hochschule für Tanz Dresden ve Spolkové republice Německo. Během studia v BPND byla nejdříve žákyní P. Zuskové a následně J. Jodasové. V dalším studiu jí přejeme hodně úspěchů.

   

 

Cesta

Ve dnech 24. a 25. 6. 2018 se uskutečnilo ve Stavovském divadle naše výroční představení Cesta.
Tyto a řadu dalších fotografií, které si můžete zobrazit i ve větším formátu, naleznete v naší galerii.

   

  2018 - rok významných výročí Baletní přípravky ND

Kromě 65. výročí existence Baletní přípravky ND si v tomto roce připomínáme i nedožité
95. narozeniny Olgy Páskové a Naděždy Sobotkové, které stály dlouhá léta v jejím čele. Jejich dlouhé působení v této pozici (30 a 27 let) znamenalo položení pevných základů činnosti a osvědčených metod výuky.
Historická kontinuita Baletní přípravky ND je v současnosti zachována v osobnosti nynější vedoucí Jany Jodasové. Ta byla žačkou obou výše zmíněných pedagožek a shodou okolností v pozdější době již jako vyučující také kolegyní Naděždy Sobotkové. Na její návrh byla v roce 2011 jmenována uměleckým šéfem Baletu ND Petrem Zuskou její vedoucí.
Spolu se svými kolegyněmi Monikou Kysilovou a Pavlou Zuskovou se snaží o to, aby se přípravka dále rozvíjela a navazovala na položené základy, ale zároveň aby se aktivně zhostila výzev moderní doby,
a to jak v oblasti interpretační, tak v oblasti nových technologií. Jedním z konkrétních projevů tohoto úsilí je i realizace výročních představení, která mají od svého prvopočátku velký ohlas.


Doc. Olga Pásková
(15. 6. 1923 – 10. 1. 2003)
Patřila k zakládajícím pedagožkám Baletní přípravky Národního divadla v roce 1953.
V Baletní přípravce ND působila v letech 1953–1983, a to jako její první vedoucí.

 

MgA. Naděžda Sobotková
(20. 4. 1923 – 20. 3. 2014)
Patřila k zakládajícím pedagožkám Baletní přípravky Národního divadla v roce 1953.
V Baletní přípravce ND působila od roku 1953 do roku 2014, v letech 1983 až 2010 jako její vedoucí.

O. Pásková (vlevo) a N. Sobotková (uprostřed) při pedagogické práci Podrobnější informace o obou těchto osobnostech naleznete na webových stránkách Baletní přípravky ND

Baletní přípravka Národního divadla uvítá pro další zlepšení své činnosti sponzorské příspěvky. Sponzoři mohou vystupovat ve vztahu k Baletní přípravce ND buď jmenovitě nebo anonymně dle svého rozhodnutí. Obdržené sponzorské příspěvky budou využity v souladu s příslušnými právními předpisy. Prosíme vážné zájemce, aby se s žádostí o další podrobné informace v této věci obrátili přímo na mecenášský klub (tel. 731 603 641, e-mail: mecenas@narodni-divadlo.cz)

Řekli o nás

Podívejte se na novou podstránku našeho webu a seznamte se s vyjádřením některých žáků Baletní přípravky ND, kteří se stali významnými představiteli českého baletního umění a kultury vůbec.
Řekli o nás.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.