Online koncerty v rámci projektu Musica non grata

21. 4. 2021

Opera
Koncert
Informace
Premiéra
Na webu Národního divadla a na Youtube Opery Národního divadla budeme v průběhu jara zveřejňovat koncerty pod společným názvem "... a přece znějí dál!", které vznikly v rámci projektu Musica non grata.
24. 3. Martinů

U příležitosti 130. výročí narození Bohuslava Martinů jsme nahráli dvě skladby k připomenutí a oslavě tohoto významného českého skladatele 20. století. 

Program koncertu: Serenáda H 199, Špalíček: Zastavte muziky

Účinkuje sólistka Marie Fajtová za doprovodu Orchestru Národního divadla a pod vedením hudebního ředitele ND a dirigenta, Jaroslava Kyzlinka.

,,Špalíček je dílem z počátku třicátých let a jedná se o zpívaný balet. Martinů ve Špalíčku pracuje s lidovými texty a skladba je považována za počátek jeho tzv. českého národního obdobím, jemuž předcházelo období experimentální, dramatické a místy dokonce i velice disonantní hudby. Serenádu pro komorní orchestr z roku 1930 Martinů věnoval svému učiteli Albertu Rousselovi. Premiéru měla v 1931, dirigoval ji Walther Straram a poté se stala jedním z jeho nejhranějších skladatelových děl."
(
Aleš Březina, muzikolog a ředitel Institutu Bohuslava Martinů)

7. 4.  Krása 

Krátký film k suitě z dětské opery Brundibár od Hanse Krásy. Práce na tomto netradičním hudebně-vizuálním díle, se ujal tým složený ze zkušené divadelní režisérky Magdaleny Švecové, scénografa Davida Janoška a videoartisty Tomáše Hrůzy.

Program: Suita z opery Brundibár

Účinkuje Sbor a Orchestr Státní opery s dirigentkou Janou Cecílií Mimrovou.

„Hlavní inspirací je hudba jako živel, který nelze umlčet, žije v proměnách času, přežívá různé režimy, zákazy, příkazy. Nástroje se rozezní v rukou několika generací, ozvěny z minula nacházejí rezonanci v době současné. Děj dětské opery není v našem pojetí nijak ilustrován. To, že dílo bylo vytvořeno pro děti, zde připomíná postava holčičky, která zároveň symbolizuje hravost, nevinnost, bezstarostnost, křehkost... Dětské oči nesoudí a nesnaží se zastavit čas. Děti dokáží vykouzlit živý přítomný okamžik, roztančit obrazy, tóny i stíny.  Smutek, tíha nesvobody a strach, který provázel neradostné dny terezínské, je zde naznačen jen velmi lehce, aby směrem vzhůru pokynul naději v podobě bělostných křídel.“ (Magdalena Švecová, režisérka)

21. 4. Stravinskij

U příležitosti 50. výročí úmrtí Igora Stravinského vzdáme hold jedné z nejvýznamnějších postav klasické hudby 20. století.

Program koncertu:

Jaro, píseň z cyklu Dvě písně na slova Sergeje Goroděckého

Kocouří ukolébavky (Berceuses du chat)

Tři písně na slova japonské poezie

Suita z baletu Pulcinella

Mše pro sbor a dechové nástroje

Účinkují sólistky - Alžběta Poláčková, Yukiko Kinjo a Kateřina Jalovcová, Sbor a Orchestr Národního divadla pod hudebním vedením dirigenta Jaroslava Kyzlinka.

,,Naši Poctu Igoru Stravinskému uvádíme v rámci projektu Musica non grata, několikaletého cyklu, v němž představujeme hudbu autorů, kteří se v minulosti stali nežádoucími pro některý z totalitních režimů 20. století, především nacistický. Mezi tyto autory patří paradoxně i Stravinskij – paradoxně proto, že sám nepatřil mezi politicky zvláště angažované umělce, ani mezi ty, jejichž rasový či sociální původ by u představitelů totalitní moci budil nevoli. Přesto byla jeho hudba na konci 30. let v Německu označena za „zvrhlou“ a jako taková byla také prezentována v roce 1938 na nechvalně známé nacistické výstavě Entartete Musik v Düsseldorfu." (Ondřej Hučín, dramaturg)

5. 5. Haas-Krása

Pavel Haas a Hans Krása měli v první polovině 20. století rozhodující vliv na hudební život v Praze a v Brně. Oběma však tragicky do života zasáhl nacionální socialismus. Oba byli vězněni v koncentračních táborech a zavražděni v plynových komorách v Osvětimi. V podání Orchestru Státní opery pod vedením Karl-Heinze Steffense zazní výběr z jejich tvorby.

Program koncertu:

Pavel Haas: Předehra pro rozhlas, op. 11, pro malý orchestr, mužský kvartet a recitaci

Hans Krása: Symfonie pro malý orchestr a alt

Účinkují sólisté Veronika Hajnová, Jaroslav Březina, Jiří Hájek, Ivo Hrachovec, Josef Moravec a Orchestr Státní opery pod hudebním vedením dirigenta Karla Heinze Steffense.

Předehra pro rozhlas Pavla Haase je poctou tehdy novému vynálezu - rozhlasu a jeho průkopníku Guglielmu Marconimu. Je pro neobvyklé obsazení orchestru a čtyř mužských hlasů, s použitím básně skladatelova bratra Huga Haase. Jedná se o zřídka uváděné hluboké dílo, přitom naplněné humorem!
  
Symfonie pro alt a malý orchestr Hanse Krásy
vznikla roku 1923 během jeho krátkého pobytu v Paříži. Zde byly uvedeny dvě její části. V roce 1926 zaznělo dílo v rámci festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu v Curychu. Tímto provedením se skladatel prosadil na mezinárodní scéně. 

Doprovodného slova se tentokrát ujali JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR a prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D, ředitel Institutu terezínských skladatelů. 

Další koncerty budou následovat, sledujte webové stránky projektu musicanongrata.cz.

 

Sdílet na sociálních sítích