MENU

Vánoční předplatné

 

Vánoční předplatné na druhou polovinu sezony 2019/2020 bude v prodeji od 4. listopadu 2019 od 9 hodin. Seznam nových skupin bude zveřejněn do 28. října.

 

Zpět na všechny informace o předplatném

XX - Činohra na Nové scéně II

Současné, odvážné a komorní, taková jsou předsta-vení na Nové scéně, která už svou architekturou vyzývá k inovativnímu přístupu. Z repertoáru si vybere každý. Skupinu zahájí nová inscenace Jiřího Havelky, která je připravena k výročí vzniku repub-liky. Zpracovává osud J. J. Švece, události roku 1918 i jeho obraz v politických dějinách naší země. Dramatizace povídky Emila Hakla diváky přivede na večírek, kde se staří přátelé vyjadřují k problémům celého lidstva radši a více než k těm vlastním. Úděl významného, byť dnešní veřejnosti nepříliš známého divadelníka Karla Huga Hilara si připomeneme v atypické inscenaci Za krásu, kterou tento modernizátor zlaté kapičky tolik hledal. Závěrečné představení Křehkosti, tvé jméno je žena je nejnavštěvovanější činohrou minulého roku. Oblíbené herečky v ní znovu prožívají své životní příběhy, které tancem doprovázejí členky skupiny 420People.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
18. 02. 2019 pondělí Plukovník Švec 20.00 Nová scéna Činohra
09. 04. 2019 úterý Návštěva 20.00 Nová scéna Činohra
09. 05. 2019 čtvrtek Za krásu 20.00 Nová scéna Činohra
12. 06. 2019 středa Křehkosti, tvé jméno je žena 20.00 Nová scéna Činohra

Tato skupina je již vyprodána.

XIV - Činohra na Nové scéně

Plukovník ŠvecSoučasné, odvážné a komorní, taková jsou představení na Nové scéně, která přímo vyzývá
k inovativnímu přístupu. Skupinu zahájí nová inscenace Jiřího Havelky, jež je připravena k výročí vzniku republiky. Zpracovává osud J. J. Švece, události roku 1918 i jeho obraz v politických dějinách naší země. Dramatizace povídky E. Hakla diváky přivede na večírek, kde se přátelé vyjadřují k pro-blémům celého lidstva reději než k těm vlastním. Úděl význam-ného, byť dnes nepříliš známého divadelníka Karla Hugo Hilara, si připomeneme
v atypické inscenaci Za krásu, kterou tento modernizátor Zlaté kapičky tolik hledal. Závěrečné představení z textů italského dramatika, herce a režiséra Ascania Celestiniho vtipně, dojemně
i buřičsky popisuje náš svět a jeho různé podoby.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
18. 02. 2019 pondělí Plukovník Švec 20.00 Nová scéna Činohra
09. 04. 2019 úterý Návštěva 20.00 Nová scéna Činohra
09. 05. 2019 čtvrtek Za krásu 20.00 Nová scéna Činohra
18. 06. 2019 úterý Proslov k národu 20.00 Nová scéna Činohra

Tato skupina je již vyprodána.

XV - Pro milovníky činohry I

Manon LescautNaše činoherní skupiny potěší každého milovníka klasických příběhů v novějším hávu. Vítejte v Thé-bách je politická satira současné britské autorky Moiry Buffiniové, která výstižně popisuje, jak se evropská společnost ani za dva tisíce let nepona-učila. Citlivý příběh lehkomyslné hříšnice Manon Lescaut znají jistě všichni romantici. Otázku věrnosti srdce i těla si však můžeme pokládat pořád, u nás
v režii Daniela Špinara. Nová inscenace Goethova Fausta, vycházející z jeho obou dílů, ukazuje jeho protagonistu jako našeho současníka, přesyceného požitky a plného obav z lásky, Boha i krize středního věku. Strach prožívá také Maryša, která je donucena se provdat bez lásky. Režie Jana Mikuláška se ptá, zda je možné podvolovat se konvencím a tak důstojně žít, nebo je jediným východiskem otrávit své otravné okolí.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
04. 02. 2019 pondělí Vítejte v Thébách 19.00 Stavovské divadlo Činohra
08. 03. 2019 pátek Manon Lescaut 19.00 Národní divadlo Činohra
08. 04. 2019 pondělí Faust 19.00 Stavovské divadlo Činohra
15. 05. 2019 středa Maryša 19.00 Národní divadlo Činohra

XVI - Pro milovníky činohry II

KyticeDruhou nabídku tvoří divadelní adaptace literárních děl. Stefan Zweig napsal svůj psychologický román Netrpělivost srdce už před více než 80 lety. Téma soucitu a jeho mnohdy zbytečných gest, která mohou být krutá, je však stále aktuální. Slavný román Jane Austenové o vzta-zích mladých žen
na anglickém venkově se stále čte a dočkal se
i filmových zpracování. Jeho jemný humor, s jakým popisuje lásku v různých podobách, pobaví a možná i trošku dojme. Scénickou podobu básní ze sbírky Kytice ocení nejen studenti. Ve výpravné inscenaci uvidíme např. Vodníka, Polednici a Svatební košili. V českém prostředí zůstaneme i u dramatizace románu Noční práce od Jáchyma Topola. Důležité události historie našeho státu se prolnou v jednom čase a místě, v pohraniční vesnici 

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
06. 02. 2019 středa Netrpělivost srdce 19.00 Stavovské divadlo Činohra
05. 03. 2019 úterý Pýcha a předsudek 19.00 Národní divadlo Činohra
02. 04. 2019 úterý Kytice 19.00 Národní divadlo Činohra
03. 06. 2019 pondělí Kouzelná země 19.00 Stavovské divadlo Činohra

Cenová pásma, plánky hledišť

  Národní divadlo
Stavovské divadlo
Nová scéna
A přízemí a I. balkon včetně
předních míst v lóžích
střed
B zadní místa v lóžích v přízemí
a I. balkon, II. balkon včetně
předních míst v lóžích
vnitřní kraje
C zadní místa v lóžích
II. balkon, I. a II. galerie
vnější kraje

 

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.