MENU

Tobias Richter

Bezprostředně po ukončení studia filozofie v Ženevě získal Tobias Richter své první angažmá jako asistent režie v Grand Théâtre de Genève (Velké ženevské divadlo). Strávil několik učebních let jako asistent Götze Friedricha. Poté, co do úřadu nastoupil August Everding, přešel k Bavorské státní opeře v Mnichově, kde spolupracoval s Jean-Pierrem Ponnellem. Svou režisérskou dráhu zahájil v roce 1980, působil například v Lyonu, Paříži, Aix en Provence, Neapoli, Veroně a Benátkách. Je autorem dokumentárního filmu o Karlu Richterovi pro ZDF. V roce 1982 se stal Tobias Richter komisárním intendantem ve Státním divadle v Kasselu. V roce 1985 pak přejímá generální intendanturu v Brémách.
Od roku 1996 je Tobias Richter generálním intendantem Deutsche Oper am Rhein (Německá opera na Rýně), kde inscenoval mimo jiné opery Figarova svatba, Don Pasquale, Così fan tutte, Orpheus v podsvětí, Bílá paní a Straussovo Capriccio. Zvláštní zájem věnuje Tobias Richter podpoře mladých a je účastníkem intenzivní výměny s mezinárodními operními domy, jakými jsou například pařížská Komická opera (Opéra-Comique) nebo Teatro La Fenice v Benátkách. V roce 1998 se stal profesorem na Vysoké škole Roberta Schumanna v Düsseldorfu a na jaře roku 2003 mu byl udělen francouzský řád Rytíře umění a literatury. Tobias Richter pravidelně spolupracuje s výtvarnými umělci tvořícími pro operní jeviště (například Markusem Lüpertzem, Jörgem Immendorfem, Arlbertem Oehlenem).

Repertoár