MENU

Miroslav Kopp

Narozen v Plzni. V letech 1970-1973 se učil automechanikem a současně navštěvoval LŠU v Plzni. V letech 1973-1979 studoval zpěv u J.Bara a J.Horáčka na Konzervatoři Praha. 1977-1981 sólista Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. V roce 1979 získal 3.cenu v Dvořákově soutěži v Karlových Varech. Svým příjemným lyrickým tenorem vzbudil takovou pozornost, že byl pozván ke konkurzu do ND a brzy poté zde vystoupil pohostinsky v roli Vaška (Smetana:Prodaná nevěsta,1979). Pak pod vedením Z.Košlera nastudoval role Víta (týž:Tajemství,1981) a Toníka (týž:Dvě vdovy). Sólistou opery ND byl od 1.8.1981, od 1.1.1992 působil v ND jako host.
Úlohu Vaška ztělesnil rovněž v televizní adaptaci Smetanovy Prodané nevěsty (1981)
a v novém Košlerově nastudování této opery v ND (1982).

Repertoár