MENU

Magdalena Švecová

Narodila se v roce 1977. Vystudovala hru na housle na konzervatořích v Českých Budějovicích, v Praze a dále na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. V letech 2000–2004 pak vystudovala operní režii na Janáčkově Akademii múzických umění v Brně ve třídě doc. Aleny Vaňákové. Za mimořádné výsledky během studia a za tvůrčí činnosti v oboru operní režie získala cenu ministryně školství České republiky.
Od roku 1995 spolupracuje Magdalena Švecová jako houslistka s komorním souborem Musica Bohemica, se kterým absolvovala řadu koncertů doma i v zahraničí (Německo, Španělsko, Švýcarsko, Nizozemí) a nahrála několik CD. Jako členka dámského orchestru Ensemble Grace vystoupila v roce 2005 na světové výstavě EXPO v japonském Aichi. Režijně vytvořila Magdalena Švecová řadu inscenací už během studia na JAMU, pro Komorní operu JAMU a spolupracovala také s několika profesionálními uměleckými soubory a divadly.
Ze studijních prací Magdaleny Švecové lze zmínit tyto autorské inscenace: Vincent (2001) a Legenda vánoční s hudbou Jaroslava Krčka (2002), Kráska a zvíře s hudbou Miloslava Ištvána (2002) a 11 Gestalten des Mondscheins na hudbu Ivo Medka (2002). Komorní opera JAMU uvedla její inscenace Milhaudovy Opuštěné Ariadny a Osvobozeného Thésea (v rámci projektu 3x Ariadna, 2002), Žirafí operu Markéty Dvořákové (v rámci projektu pražského Národního divadla Bušení do železné opony, 2002), Počátek románu a balet Rákós Rákóczy Leoše Janáčka (premiéra v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovo Brno 2004). Za realizaci těchto Janáčkových děl a za vynikající výsledky během studia obdržela prémii Nadace Leoše Janáčka.
K jejím dalším inscenacím patří Brundibár Hanse Krásy pro dětský sbor Kantiléna (uvedeno mj. ve vídeňském Konzerthaus, 2001), Krčkova elektroakustická opera Nevěstka Raab (2003) nebo Stravinského Příběh vojáka, který byl zahajovacím představením po rekonstrukci otevřeného divadla Reduta v Brně. Pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni nastudovala Donizettiho Dona Pasquala (2005) a Mozartovu Figarovu svatbu (2007). Jako asistentka režie spolupracovala mj. na inscenaci Pucciniho Bohémy ve Státní opeře Praha (režie Roman Hovenbitzer) a věnovala se také pedagogické činnosti na Konzervatoři v Brně, a to v oboru herecká výchova.


Aktualizace: únor 2008

Repertoár