MENU

Lenka Navrátilová

sbormistryně

Lenka Navrátilová vystudovala obory hra na klavír u Jaroslava Čermáka a hra na cembalo u Rudolfa Zelenky na konzervatoři v Teplicích a sbormistrovství chrámové hudby pod vedením Jiřího Koláře a Marka Štryncla na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je druhou sbormistryní Kühnova smíšeného sboru, profesorkou operní korepetice na Pražské konzervatoři a korepetitorkou Pražského filharmonického sboru. Jako zástupce sbormistra Pražského filharmonického sboru působila při koncertních zájezdech v Dohá, Berlíně a na operním festivalu v Sankt Gallen. Dlouhodobě spolupracuje se souborem Opery Národního divadla, Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech, jako cembalistka se soubory Camerata Nova a Opera Mozart. V průběhu své kariéry měla možnost spolupracovat s dirigenty světového věhlasu, jako jsou Claudio Abbado, sir George Solti, sir Charles Mackerras, sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Christopher Hogwood, Fabio Luisi, Jiří Bělohlávek či Jiří Hrůša. Podílela se také na hudební přípravě inscenací včetně Dobře placené procházky v ND Praha (režie Miloš a Petr Formanovi).


Aktualizace: září 2015

Repertoár