MENU

Jana Horčičková

Vedoucí umělecké správy Opery Národního divadla

V roce 1996 absolvovala obor produkce na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Další vzdělání získala formou stáží a seminářů: PR a marketing - semináře pro umělecké manažery pořádané Nizozemským divadelním ústavem a Kyliánovou nadací v Praze a Amsterdamu; Evropské manažerské fórum - seminář pořádaný Evropskou akademií pro kulturu a management v Salcburku; Praktický fundraising pro pokročilé - seminář pořádaný Informačním centrem nadací v Praze; Artslink - stáž v amerických uměleckých institucích Dance Theatre Workshop a Brooklyn Academy of Music v New Yorku.
V letech 1994-96 pracovala pro mezinárodní festival soudobé taneční tvorby a pohybového divadla Tanec Praha. V letech 1996-2001 pracovala v Divadle Archa na pozici projektové manažerky. V letech 2001-02 působila v reklamní agentuře Leo Burnett. Od roku 2002 producentsky zajišťovala nezávislé taneční, divadelní i výtvarné projekty národního i mezinárodního charakteru včetně operních projektů režiséra Jiřího Heřmana a sdružení in spe. V dubnu 2007 nastoupila do funkce vedoucí produkce opery Národního divadla.
Aktualizace: květen 2007

Repertoár