MENU

Jan Tošovský

Český překladatel, country performer a dramaturg Činohry

Vystudoval obor arabistika-religionistika na FF UK a činoherní dramaturgii na DAMU. V letech 2008–11 byl dramaturgem libereckého Divadla F. X. Šaldy. Překládá z angličtiny (mj. Enron uvedený ve Stavovském divadle), francouzštiny, němčiny. Pro Činohru Národního divadla přeložil také texty songů pro inscenaci Brechtovy/Weillovy Žebrácké opery (2009). Než nastoupil v září 2012 do angažmá do Národního divadla, působil v pražské MeetFactory.

Dramaturgicky podílel na těchto inscenacích Činohry: Zahradní slavnost (Havel), Z prachu hvězd (Lagronová), Ohlušující pach bílé (Massini), Po sametu (Lamper, Adámek), Zemětřesení v Londýně (Bartlett), Les (Ostrovskij), z aktuálního reperotáru Činohry jsou to pak tyto inscenace: Modrý pták (Maeterlinck), Láska a informace (Churchillová), Dotkni se vesmíru a pokračuj (Levínský), Mlynářova opička (Klicpera, Šotek) a Maryša (Alois a Vilém Mrštíkovi).

Pro Činohru ND přeložil text Paula Rudnicka The New Century, uváděný na Nové scéně pod názvem Jsme v pohodě.


Aktualizace: říjen 2017

Repertoár