MENU

Státní opera

Budova Státní opery prochází plánovanou rekonstrukcí. Po dobu jejího zavření hrají umělecké soubory na dalších scénách Národního divadla. 

Státní opera

 

Státní opera (dříve Státní opera Praha, v letech 1948–92 Smetanovo divadlo a původně Nové německé divadlo) je od roku 2012 součástí Národního divadla.

Dne 12. 7. 2016 se ve Státní opeře odehrálo poslední představení před plánovanou generální rekonstrukcí.

Po dobu jejího zavření můžete představení Opery a Baletu navštívit na dalších scénách Národního divadla.

Celá historie Státní opery

Historie

Budova Státní opery byla 5. 1. 1888 otevřena Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští jako pražská německá scéna. Pražští Němci hráli v 19. století ve Stavovském divadle střídavě s českým souborem. Touha po vlastním divadle vedla v roce 1883 k jednáním o vybudování nové divadelní budovy pro Německý divadelní spolek. V průběhu tří let vznikl stavební plán, který byl předán vídeňskému ateliéru Fellner a Helmer. Na projektu se podílel autor vídeňského Burgtheatru Karl Hasenauer, na stavbě pak také pražský architekt Alfons Wertmüller. Finanční prostředky pocházely ze soukromých sbírek. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě.

Nové německé divadlo

Prvním ředitelem Nového německého divadla se stal Angelo Neumann, který pro divadlo získal významné umělce a brzy pozvedl nové divadlo na vysokou uměleckou úroveň mezinárodního významu. Pracovali zde např. dirigenti Carl Muck, Franz Schalk a Leo Blech, ze známých pěvců pak jmenujme alespoň altistku V. Nigrini nebo tenoristu A. Wallnhöfera.

Po Neumannově smrti v roce 1910 se stal v letech 1911–1927 šéfem opery Alexander Zemlinsky, velký dirigent a skladatel, který obohatil pražský kulturní život nedosažitelnými interpretacemi Mozartových děl a významnými inscenacemi děl E. Křenka, P. Hindemitha, E. W. Korngolda, F. Schrekera, i svých vlastních. Také za jeho éry zde působili prvotřídní umělci jako např. M. Müller, M. Hussa, F. Schorr, L. Slezak, R. Tauber, L. Lehmann a další. Za jeho následovníka Georga Szélla byli také uváděni současní autoři. Divadlo mělo obdivuhodně široký repertoár, zahrnující i díla pražských německých skladatelů (F. Finke, T. Veidl, H. Krása). Vždy mělo k dispozici vynikající pěvce (R. Pauly, R. Stevens, K. Baum, H. Hotter a d.). Naposledy se v divadle hrálo 25. 9. 1938, kdy Divadelní spolek vypověděl všechny smlouvy a prodal divadelní budovu československému státu. V průběhu okupace nemělo divadlo pod názvem Německá opera Praha žádný pravidelný provoz, hostovaly zde pouze příležitostně některé německé soubory.

Mezi výjimečné umělecké osobnosti, které zde vystupovaly, patřili dirigenti Gustav Mahler, Richard Strauss, Felix Mottl, Arthur Nikisch a Felix Weingartner a sólisté Anna Bahr-Mildenburg, Berta Lauterer-Foerster, Maria Jeritza, Nellie Melba, Karl Burian, Enrico Caruso, Benjamino Gigli, Jan Kiepura, Richard Kubla a Tino Pattiera.

Historie po 2. světové válce

Po osvobození byla budova dána k dispozici nově ustavenému Divadlu 5. května, v roce 1948 byla však připojena k Národnímu divadlu jako jeho součást (od listopadu 1949 s názvem Smetanovo divadlo). Teprve v roce 1992 nabylo divadlo zpátky svou samostatnost jakožto Státní opera Praha. Po téměř 20 let fungovala Státní opera Praha jako samostatná instituce se zřizovatelem Ministerstvem kultury ČR. V roce 2012 se budova začlenila do svazku Národního divadla jako Státní opera.


Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.