Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Ostatní pronájmy

Nabídka na využití areálu Sluncová

Národní divadlo, s právem hospodaření s majetkem státu ČR k areálu bývalého vojenského archivu (na adrese U Sluncové 404/2, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86, parc č. parc.č. 720/1, 720/14, 720/15, 720/16, 720/17, 720/18, 720/19, 720/20, 720/21, 720/22, k.ú. Karlín) nabízí k pronájmu/výpůjčce/využití uvedený majetek.

Nabídka na využití areálu Sluncová 2024

Podmínky smluvního vztahu:

  • Maximální délka smluvního vztahu 8 let;
  • Provedení smluvního rozsahu demolice budov (rozhodnutí o odstranění staveb je vydané z r. 2018 pod č.j. MCP8 196406/2018, viz příloha č. 1);
  • Budovy nebudou součástí plánu na využití a to ani dočasné – jejich statika je porušená a stav nebezpečný;
  • Využití pozemku v souladu s Územním plánem a dalšími právními předpisy;
  • Činnost, která nebude mít negativní (nepřijatelný) vliv na okolní bytovou zástavbu;
  • Veškeré případné náklady související s aktualizací rozhodnutí Oboru územního rozvoje a výstavby nebo zajištěním nových rozhodnutí jiných správních orgánů ve vztahu k dočasnému smluvnímu využití k tíži protistrany;

Úplné znění nabídky a podmínek (PDF, 1 MB)


PřílohyKonzultace a podání nabídek

Kontaktní osobou pro prohlídky areálu, dotazy a konzultace je pan Michal Jirásek.
Nabídky je možno zasílat v písemné podobě na uvedený e-mail.

Vedoucí technicko-hospodářské správy ostatních objektů

Michal Jirásek

Michal Jirásek