Zdeněk Klauda

Zdeněk Klauda

Biografie

Od dětství se věnuje skladbě, hře na klavír a na flétnu. Soustavné skladatelské školení získal během studia na Hudebním gymnáziu Jana Nerudy pod vedením M. Kubičky, kde zároveň studoval i hru na flétnu u V. Paulíka a klavír u D. Souleimannové. Po absolutoriu gymnázia začal studovat obor dirigování u H. Farkače. V roce 2005 dokončil svá studia na pražské Akademii múzických umění. Od té doby je ve stálém angažmá Národního divadla v Praze (v současné době jako asistent dirigenta a vedoucí hudební přípravy). Jako skladatel publikuje mimo jiné u amerického nakladatelství Alliance publications, Inc. V roce 2008 byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci festivalu Salzburger Festspiele. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů: Bayerische Staatsoper Mnichov, Opera Valencia či Opera National de Paris. V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro festival v Glyndebourne a v další sezóně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2015 byl přizván k nastudování Janáčkovy Její pastorkyně a Dvořákovy Rusalky v hannoverské Staatsoper. V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v Rumunsku. Jako asistent spolupracoval mezi jinými s dirigenty, jako jsou F. Welser-Möst, K. Petrenko, V. Jurowski nebo T. Netopil. V roce 2014 založil komorní orchestr L’Armonia Terrena, který se specializuje na uvádění nově objevených skladeb českého klasicismu. Orchestr zahájil svou činnost spoluprací se S. Šaturovou natočením CD DECADE. Album Myslivečkových a Mozartových operních árií bylo vysoce oceněno v prestižním hudebním magazínu Diapason. Posledním počinem z roku 2016 je nahrávka latinského Stabat Mater Jakuba Jana Ryby, která byla pořízena ve světové premiéře, a toto CD posléze obdrželo nejvyšší ocenění Diapason d‘Or.

Foto: Ilona Sochorová