Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Petr Fiala

Petr Fiala

Biografie

Skladatel a pedagog Petr Fiala se věnuje dirigentské a sbormistrovské činnosti téměř padesát let. Jako hostující dirigent je zván k našim i zahraničním orchestrům a sborům zejména při provádění vokálně-instrumentálních skladeb. Působí také jako lektor dirigentských kurzů a jako člen mezinárodních porot. V roce 1990 založil Český filharmonický sbor Brno, který se pod jeho vedením propracoval mezi nejlepší evropská sborová tělesa.

Petr Fiala vystudoval skladbu na JAMU v Brně ve třídě Jana Kapra. Je autorem více než sto osmdesáti skladeb: koncertů pro sólové nástroje, komorních skladeb, písňových cyklů, oratoria, kantáty a dvou děl hudebně dramatických – baletu Hořící kámen a opery Kráska a zvíře podle hry Františka Hrubína. Je držitelem Řádu Cyrila a Metoděje České biskupské konference za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti a Ceny města Brna za dlouholetou uměleckou činnost a reprezentaci města Brna. V roce 2016 obdržel Cenu Jihomoravského kraje za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.