Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Pavel Petráněk

Biografie

Narozen 1977. V letech 1996–2001 studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2000–2002 působil jako dramaturg Státní opery Praha, kde autorsky připravil programové knihy (K. Weis: Polský žid; P. Dukas: Ariana a Modrovous; A. Vivaldi: Zuřivý Roland; L. Petitgirard: Joseph Merrick zvaný Sloní muž). Na ostatních programových knihách pracoval jako redaktor. Inicioval vydání a působil jako editor publikací Richard Wagner: Opera a drama; Richard Wagner: Prsten Nibelungův; Dorota Gremlicová: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze (1888–1938) / Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888–1938); Jindřich Štreit: Za oponou. Autorsky se podílel na publikaci Pavla Ecksteina On the Roads to the Prague State Opera, byl redaktorem knih Tomáše Vrbky Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opera 1888–2002 a Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech. Opereta & balet 1888–2008.

V letech 2002–2007 byl vedoucím dramaturgem Opery Národního divadla v Praze. Autorsky připravil obsáhlé programové knihy (W. A. Mozart: Don Giovanni; J. B. Kittl: Bianca und Giuseppe; F. Škroup: Der Meergeuse; L. E. Měchura: Marie Potocká; P. Glass: La Belle et la Bête; A. Dvořák: Čert a Káča; L. Janáček: Výlety páně Broučkovy; G. Verdi: Requiem; A. Dvořák: Vanda; B. Smetana: Prodaná nevěsta; T. Johnson: Čtyřnotová opera – P. M. Davies: Médium; R. Wagner: Der Ring des Nibelungen; L. Janáček: Její pastorkyňa; B. Smetana: Tajemství; W. A. Mozart: La clemenza di Tito; T. Hanzlík: Lacrimae Alexandri Magni), v nichž se především soustředil na publikování pramenného materiálu.
Jako editor řídil Knihovnu opery Národního divadla (vydáno 10 svazků), kde vyšla jeho publikace Operní tvorba Rudolfa Karla (2004), jako spoluautor se podílel na publikacích Daniel Dvořák & Jiří Nekvasil a jejich divadlo (and their theater) (2004); Richard Wagner a česká kultura (2005); Ladislav Štros – Má cesta operou (2006). V edici Knihovny opery ND dále vydal sborník Hudební divadlo jako výzva. Interdisciplinární studie (ed. Helena Spurná) (2004), inicioval české vydání Wagnerových textů týkajících se jeho tetralogie: Richard Wagner a Prsten Nibelungův (Statě a články Richarda Wagnera spojené se vznikem a prvním provedením díla) (2004), KRONIKA prvního uvedení Prstenu Nibelungova Richarda Wagnera v Národním divadle, 2005 / CHRONIK der Erstaufführung des Ring des Nibelungen von Richard Wagner im Nationaltheater Prag 2005 (2005); dále vyšla monografie Vlasta Reittererová - Hubert Reitterer: Theodor Veidl a jeho operní dílo / Theodor Veidl und sein Opernwerk (2005).

V letech 2007–2008 působil v Knihovně Václava Havla, kde měl na starosti založení archivu a knihovny Václava Havla, připravoval kompletní bibliografii V. Havla, soupis jeho díla a inscenací jeho divadelních her, spolupracoval na libretu expozice v Hergetově cihelně.
Paralelně v letech 2007–2011 působil v dokumentačním centru Státní opery Praha.

V letech 2008–2011 působil jako dramaturg České filharmonie, 2011 jako dramaturg Státní opery a 2012–2013 šéfdramaturg – vedoucí kreativního oddělení Opery Národního divadla.

Od roku 1999 dosud spolupracuje jako redaktor s Mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl, v letech 2010–2011 s Mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Praha. Jako redaktor programů spolupracuje s Českou filharmonií dosud.
Je autorem hesel a redaktorem České divadelní encyklopedie – Hudební divadlo 19. století, autorem hesel o hudbě pro Velkou všeobecnou encyklopedii Diderot. Spolupracoval na knize J. Ludvové Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945, na knize A. Jakubcové Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, na sborníku o skladateli Františku Kovaříčkovi, na programu k uvedení Její pastorkyně v lotyšské Rize.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem – v rámci cyklu Slovo o hudbě připravil devítidílný seriál o českých neznámých skladatelích 19. století Co Čech, to muzikant, seriál o neoperních dílech operních skladatelů, pořady v cyklu Euphonia – Česká hudba světu. Publikuje v katalozích Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, v hudebních časopisech (Hudební rozhledy, Harmonie, Hudobný život, ad.).
Sestavil Soupis operního repertoáru v Čechách 1623–2003 a Přehled skladatelů, oper, libretistů a literárních předloh v české opeře 1687–2006 (rukopisy v Knihovně Divadelního ústavu v Praze).
Absolvoval stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci v oddělení dramaturgie v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu.

aktualizace: 2013