Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Matyáš Havrda

Matyáš Havrda

Biografie

Pochází z Malé Strany. V roce 2000 získal doktorát z dějin filosofie na FF UK, vedoucím dizertace byl Zdeněk Kratochvíl. Poté byl zaměstnán v Olomouci (Cyrilometodějská teologická fakulta UP), v Berlíně (Ústav klasických studií HU) a v Praze (Filosofický ústav AVČR), kde působí dodnes. Badatelsky pobýval též v Kalifornii a na Krétě.

Zabývá se starořeckými texty na pomezí náboženství, filosofie a vědy, zvláště pak dílem Klementa Alexandrijského a Galéna. Vydal několik knih a desítky odborných studií. S Jaroslavem Rytířem a Štěpánem Špinkou překládá Aristotelovu Nikomachovu etiku. S Petrem Borkovcem přeložil také Aischylovu Oresteiu (ND 2002).