Luigi Perego

Biografie

Luigi Perego, jevištní a kostýmní výtvarník pochází z Itálie. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Miláně. Od roku 1983 navrhuje scény a kostýmy pro přední italská divadla, dále také např. pro divadla v Bonnu, Vídni, Hamburku, Berlíně, Kolíně nebo Tokiu. Podílel se na mnoha inscenacích v Curychu. Jeho operní inscenace zahrnují Tosku, Dona Giovanniho, Figarovu svatbu, Lazebníka sevillského, Sedláka kavalíra, Život prostopášníka, Nápoj lásky, Ariadnu na Naxu ad.