Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Jitka Slavíková

PhDr. Jitka Slavíková CSc.

Dramaturgyně Opery Národního divadla a Státní opery

Biografie

PhDr. Jitka Slavíková, CSc. absolvovala obory hudební věda a čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PhDr. 1982, CSc. 1992 na základě práce o kontaktech Antonína Dvořáka v Anglii); vzdělání doplnila při studijních pobytech ve Francii (Paříž) a opakovaně ve Velké Británii (Londýn). V letech 1978–86 působila jako odborná asistentka v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze; 1986–2002 byla redaktorkou měsíčníku Hudební rozhledy, v roce 2002 se stala dramaturgyní ve Státní opeře Praha. Od studií se soustavně věnovala jednak badání o Antonínu Dvořákovi, jednak problematice operní tvorby. Aktivně se účastnila dvořákovských konferencí v Praze (1984 a 1991), v New Orleansu v USA (1991), v Dijonu ve Francii (1991) a v Iowě v USA (1993). Věnovala se rovněž zpěvu: byla členkou Kühnova smíšeného sboru, na zahraničních zájezdech (Itálie, Francie, Německo, Rakousko, Izrael) spolupracovala externě s Pěveckým sborem Československého rozhlasu a s Pražským filharmonickým sborem. Působila také jako členka porot při mezinárodních pěveckých soutěžích (Soutěž Emy Destinnové v Českých Budějovicích – 1998, Pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech – 2004 a soutěž v Montrealu – 2007). Publikovala knihy a studie o díle Antonína Dvořáka a o problematice operní, podílela se na zpracování desetidílné kritické edice Dvořákovy korespondence a dokumentů (Editio Bärenreiter, Praha), napsala řadu studií, statí a odborných kritik pro česká (Hudební věda, Hudební rozhledy, Opera plus, Gramorevue, Hospodářské noviny, Lidové noviny) i zahraniční (britský měsíčník Opera) periodika. Je rovněž autorkou řady výkladových a informativních textů v programových brožurách k operním představením a ke koncertům, psaných mj. pro Státní operu Praha, Českou filharmonii, Symfonický orchestr FOK, pro festivaly Pražské jaro a Smetanova Litomyšl, pro koncerty operních hvězd pořádaných v Praze agenturou Nachtigall Artists ad. Od roku 2001 spolupracuje na scénářích výstav v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem (mj. pořady Operní večer), pro Českou televizi mj. připravila v roce 2004 hodinový dokument Antonín Dvořák – Evropan. Je autorkou knih Antonín Dvořák v Anglii (Paseka, Praha 1996) a Antonín Dvořák a Vysoká (vyd. Památník Antonína Dvořáka, Vysoká 2007) a s dr. Pavlem Ecksteinem a dr. Tomášem Vrbkou se autorsky podílela na publikaci Na cestách ke Státní opeře Praha (2005). Její odborné práce byly oceněny udělením titulu Čestný občan města New Orleans (USA) a Čestný člen Dvořákovy společnosti ve Velké Británii.