Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Jitka Jílková

Biografie

Od základní školy se učila němčinu, v roce 1973 maturovala na gymnáziu s rozšířenou výukou jazyků, poté absolvovala na Jazykové škole v Praze roční abiturientský kurz, zakončený státní zkouškou z němčiny a ruštiny. Po jistých průtazích studovala nejprve na Komenského univerzitě v Bratislavě knihovnictví a vědecké informace, od roku 1998 teorii kultury na Univerzitě Karlově v Praze (promovala v roce 1991).

V letech 1983-85 pracovala jako knihovnice v Památníku národního písemnictví, v letech 1986-1992 na rakouském velvyslanectví v Praze, z toho poslední tři roky v kulturním oddělení. Posléze byla (do r. 1997) ve svobodném povolání a živila se jako tlumočnice, překladatelka a organizátorka kulturních akcí. Od roku 1997 je ředitelkou Pražského divadelního festivalu německého jazyka.

V roce 1992 připravila dva programy pro rozhlas: Spílání sobě (výběr, překlad a zpracování textů E. Jelinekové a R. P. Grubera) a Pokusy milovat (překlad a zpracování povídky B. Schwaigerové). Od začátku 90. let se věnuje intenzivně překládání odborných textů (řada katalogů k výstavám především současného umění), prózy a divadelních her. Z prózy u nás vyšly v jejich překladech mimo jiné: tři povídky v antologii Návštěva ve Švýcarsku (1986), Petra Handkeho Tři pokusy (1993), Literární průvodce po Rakousku (1996), Elfriede Jelinekové Milovnice (1999), Pianistka (2004) a Lačnost (2006), Jakoba Arjouniho Ještě pivo (2007) a Všechno nejlepší, Turku (2008); od roku 1990 čeká na vydání její překlad románu Güntera de Bruyn Nová nádhera. Z divadelních textů připomeňme tituly: Felix Mitterer Sibiř (1991), Lotte Ingrisch Vídeňský tanec smrti (1992), Elfriede Jelinek Co se stalo, když Nora opustila manžela (1993), Urs Widmer Top Dogs (1997), Peter Turrini Klasik v pornoshopu (1998), Werner Fritsch Cherubíni (2008), Thomas Jonigk Pachatelé (2008), Thomas Bernard Německý oběd (2009; uvedlo ND Brno), Ewald Palmetshofer bydlení.pod sklem (2009) a Felicia Zeller Město moře hoře (2009). V roce 2005 obdržela rakouský Zlatý odznak za zásluhy o Rakouskou republiku.