Jiří Zdeněk Novák

Biografie

Narozen v Praze. Od 1923 studoval na reálném gymnáziu v Praze (maturita 1931) a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (doktorát 1937). Právům se pak nevěnoval, ale od 1938 pracoval jako redaktor nakladatelství Melantrich; koncem války byl totálně nasazen v továrně na obuv v Kolíně. 1945 se stal dramaturgem a scenáristou Československého státního filmu, od 1952, kdy byl propuštěn, žil ve svobodném povolání a živil se především jako překladatel (angličtina, francouzština) a scenárista. Byl též autorem různých divadelních, rozhlasových a televizních dramatizací.