Jana Dvořáková –Správní ředitelka Činohry

Jana Dvořáková

Správní ředitelka Činohry

Biografie

Jana Dvořáková se narodila 20. 10. 1974 v Českých Budějovicích. V roce 1993 ukončila středoškolské vzdělání na Gymnáziu v Kaplici a v roce 2001 promovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v magisterském studijním programu v oboru provozně podnikatelském. V prosinci 2013 složila státní doktorskou zkoušku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v současné době se připravuje na obhajobu disertační práce na téma: Financování, účetnictví, management vybraného typu kulturních institucí v současnosti, jejich úloha a možnosti řešení. Tato práce komplexně řeší postavení vícesouborových regionálních divadel na území ČR v komparaci s obdobnými typy divadel v zemích EU a to jak z pohledu ekonomických a manažerských procesů uvnitř těchto institucí, tak z pohledu dopadu jejich činnosti nejen na prostor, ve kterém působí, ale i na celou společnost.
V rozmezí let 1996–2002 pracovala v nadnárodní společnosti Chequepoint, a.s. poskytující služby v oblasti finančních služeb jako vedoucí poboček v Českém Krumlově a od roku 2002 nastoupila do Jihočeského divadla jako ekonom. V roce 2004 byla jmenována ekonomickým náměstkem Jihočeského divadla a od roku 2012 se stala ekonomickým ředitelem Jihočeského divadla. V červenci 2014 se stala náměstkem pro koncepci, transformaci a rozvoj Národního divadla.
V roce 2006 uspořádala první setkání ekonomů divadel ČR v Českém Krumlově, které bez přerušení pokračuje i v následujících letech. Od roku 2011 přednáší ekonomiku neziskových organizací a management vícesouborových divadel studentům FF a PF JČU v Českých Budějovicích.
V roce 2013 se stala členem expertní komise Národního divadla, jejímž úkolem bylo analyzovat řadu dlouhodobě nastavených procesů v oblasti daňové, pracovně právní, výnosově nákladové.
V průběhu působení v řídících pozicích v Jihočeském divadle stála u důležitých rozhodnutí, která se týkala dalšího strategického rozvoje Jihočeského divadla (znovunavrácení otáčivého hlediště v Českém Krumlově do majetku Statutárního města České Budějovice, úspěšná koprodukce s Niederbayerische Stadttheatre v Pasově, s MHF Český Krumlov, změna konceptu baletu Jihočeského divadla apod.).
V roce 2009 a 2010 se stala spoluiniciátorkou založení Nadačních fondů Jihočeského divadla a to Nadačního fondu baletu Jihočeského divadla (2009) a Nadačního fondu Jihočeského divadla (2010), jejichž cílem je vedle získání finančních prostředků pro podporu Jihočeského divadla, také aktivní propojení podnikatelské, akademické a umělecké sféry.