Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Jana Dvořáková –Správní ředitelka Činohry

Ing. Jana Dvořáková Ph.D., MBA

Biografie

Jana Dvořáková se narodila 20.10.1974 v Českých Budějovicích. V roce 1993 ukončila středoškolské vzdělání na Gymnáziu v Kaplici a v roce 2001 promovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v magisterském studijním programu v oboru provozně podnikatelském. V prosinci 2013 složila státní doktorskou zkoušku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a disertační práci na téma: Financování, účetnictví, management vybraného typu kulturních institucí v současnosti, jejich úloha a možnosti řešení obhájila počátkem roku 2016. Tato práce komplexně řeší postavení  vícesouborových regionálních divadel na území ČR v komparaci s obdobnými typy divadel v zemích EU a to jak z pohledu ekonomických a manažerských procesů uvnitř těchto institucí, tak z pohledu dopadu jejich činnosti na veřejný prostor.

V rozmezí let 1996 – 2002 pracovala v nadnárodní společnosti Chequepoint, a.s. poskytující služby v oblasti finančních služeb jako vedoucí poboček v Českém Krumlově a od roku 2002 nastoupila do Jihočeského divadla jako ekonom. V roce 2004 byla jmenována ekonomickým náměstkem Jihočeského divadla  a v roce 2012 jeho ekonomickým ředitelem. V červenci 2014 se stala náměstkem pro koncepci, transformaci a rozvoj Národního divadla a od 1. 9. 2018 byla jmenována ředitelkou Činohry Národního divadla, později správní ředitelkou Činohry ND. Od sezony 2021/22 je správní ředitelkou Národního divadla.

V roce 2006 uspořádala první setkání ekonomů divadel ČR v Českém Krumlově, které bez přerušení pokračuje i v následujících letech. V letech 2011 - 2014 přednášela ekonomiku neziskových organizací a management vícesouborých divadel studentům FF a PF JČU v Českých Budějovicích a od roku 2016 spolupracuje s DAMU, kde přednáší na Katedře produkce Finanční management a Financování projektů.

V roce 2013 se stala členem expertní komise Národního divadla, jejímž úkolem bylo analyzovat řadu dlouhodobě nastavených procesů v oblasti daňové, pracovně právní, výnosově nákladové.

V průběhu působení v řídících pozicích v Jihočeském divadle stála u důležitých rozhodnutí, která se týkala dalšího strategického rozvoje Jihočeského divadla (znovunavrácení otáčivého hlediště v Českém Krumlově do majetku Statutárního města České Budějovice, úspěšná koprodukce s Niederbayerische stadt theatre v Pasově, s MHF Český Krumlov, změna konceptu baletu Jihočeského divadla apod.).

V roce 2009 a 2010 spoluiniciovala založení Nadačních fondů Jihočeského divadla a to Nadačního fondu baletu Jihočeského divadla (2009) a Nadačního fondu Jihočeského divadla (2010), jejichž cílem je vedle získání finančních prostředků pro podporu Jihočeského divadla, také aktivní propojení podnikatelské, akademické a umělecké sféry. V roce 2017 se stala členkou správní rady Nadačního fondu Jihočeského divadla a v roce 2019 členkou správní rady Nadačního fondu DAMU.

V Národním divadle pracovala společně s týmem prof. MgA. Jana Buriana na koncepčním záměru strukturální proměny příspěvkové organizace Národního divadla na neziskovou holdingovou strukturu, která je typická pro divadelní instituce v zahraničí (Vídeň, Berlín, Graz apod.). Navázala významnou spolupráci s divadelním holdingem ve Vídni, který zastřešuje divadelní domy Staatsoper, Volks Oper, Burgtheater a servisní centrum Art for Art. Společně se zástupci ČVUT a DAMU pracuje na získání akreditace nového studijního oboru „Scénické technologie“, jehož absolventi budou připraveni na dráhu technického designéra pro živé umění - divadlo, performance, koncert. V současné době se podílí spolu s ostatními kolegy na vytváření koncepce digitalizace Národního divadla a pracuje na projektu environmentální politiky Národního divadla.