Eliška Kolářová,. Laterna magika 2019

Eliška Kolářová

Stálý host Laterny magiky

Biografie

Eliška Kolářová je absolventkou Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Po studiích byla členkou souboru TKP Bohemia Balet, který sdružuje vedle studentů nejvyšších ročníků také čerstvé absolventy konzervatoře. Vystupovala např. v choreografiích Fresky, Les Variations nebo Un Ballo Jiřího Kyliána. V roce 2013 vystoupila na mezinárodním tanečním festivalu v Kolumbii. Od roku 2013 byla členkou baletního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Hostovala také v inscenacích Státní opery Praha, později Národního divadla (Labutí jezero, Giselle aj.) a v inscenaci Laterny magiky Kouzelný cirkus