Daniel Kroupa

Daniel Kroupa

Biografie

Narozen 6. 1. 1949 v Praze, studoval elektrotechniku a filosofii, před Sametovou revolucí pracoval převážně v dělnických profesích, signatář Charty 77, vyučoval filosofii v bytových seminářích. V listopadu 1989 se stal členem Koordinačního centra OF, později byl poslancem Federálního shromáždění Československa, pak poslancem Poslanecké sněmovny PČR, dále senátorem a krátce členem i Evropského parlamentu.

Po patnácti letech v politice byl deset let vedoucím Katedry politologie a filosofie Filosofické fakulty UJEP, kde působí dodnes. Pravidelně publikuje komentáře v televizi, rozhlase a v dalších médiích.

Současné role v Národním divadle