Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Carlo Goldoni

Carlo Goldoni

Biografie

Carlo Goldoni byl plodným a všestranným divadelním autorem. Jako mladý začátečník zkoušel psát díla rozličných žánrů: komedie, fraškovitá intermezza, tragédie i tragikomedie, scénáře improvizovaných kusů, oratoria. Libreta veselých a vážných melodramat i poezii, tedy skutečně široký repertoár, odpovídající rozmanitému vkusu společnosti osmnáctého století, nejenom benátské. Goldoni žádné publikum neodmítal a po celý život ho respektoval, ať už to byly výlučné a kulturně vyspělé kruhy Arkádie, akademie a šlechtických salónů či promíchaná benátská hlediště, kde lid, buržoazie a patriciové tvořili náročné a různorodé publikum, spojené hmotným gestem – zaplacením vstupného. I v Paříži, v níž strávil zhruba třicet posledních let života, dokázal skloubit uctivé navštěvování královského dvora a styky s Comédie Française s tvorbou pro mecenášské a tržně fungující divadlo, jakým byla Comédie Italienne. A tak se mu celý život, o poté, co se z diletanta stal divadelním profesionálem a začal psát jako „placený básník“ na objednávku, dařilo smiřovat v divadelní tvorbě požadavky trhu s respektem k názorům vzdělanců. Nestaral se nikdy jenom o finanční stránku či úspěch inscenace a neutápěl se v pouhém formálním a intelektuálním hledání. V jedné šťastné chvíli pak došel k rozhodnutí své zájmy zredukovat a zaměřit se na jediný divadelní útvar, komedii, s níž svázal vlastní jméno a pověst. Komedie mu nejvíc umožňovala dosáhnout kompromisu, protože se líbila publiku vstupenkového divadla, zvyklému živelně se smát, a zároveň dovolovala uspokojit i literáty, angažované v uskutečňování tehdejší divadelní reformy. Navíc měl Goldoni k dispozici nejlepší herce té doby, specializované na role a masky komedie dell’arte. Jeho veselohry se staly kompromisem mezi vkusem platícího publika, světem divadelních profesionálů a požadavky reformní intelektuální avantgardy.