Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

MgA. Bohdana Malik

Správní ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery

Biografie

Bohdana Malik je absolventkou Divadelní fakulty Akademie múzických umění, kde v roce 1999 ukončila studium Magisterského programu na Katedře produkce. Jejími pedagogy byli mj. Doubravka Svobodová, Jindřich Gregorini, Jiří Srstka a Tamara Čuříková. Již během studia ji zajímala ekonomie a přednášky týkající se hospodaření divadla, rozpočtu, účetnictví, daňové problematiky uměleckých pracovníků. V rámci studijní praxe pracovala jako tajemnice uměleckého provozu, od samého začátku byla členkou produkčního týmu muzikálu Jesus Christ Superstar a později i muzikálu Evita. Při jeho přípravě dostala možnost být součástí producentského týmu, podílet na castingu i na sestavování rozpočtu ve spolupráci s londýnskými producenty muzikálu.
Po ročním studijním a pracovním pobytu v Austrálii přijala nabídku zaměstnání u společnosti American Express, kde měla na starosti VIP klientelu, pro kterou komplexně realizovala zahraniční cesty po celém světě. Odpovídala za rozpočet, organizaci, program a následně i za uzavření projektu. Byla tedy v pozici kontraktora, jehož úkolem je vyjednat pro klienta nejvýhodnější cenové i programové podmínky.
V roce 2013 ji oslovil nově jmenovaný ředitel Divadla pod Palmovkou, Michal Lang, s nabídkou funkce ekonomického ředitele. V obtížném a provozně nestandartním období, kdy divadlo bylo zničeno po povodních a po odchodu předchozího vedení, bylo nutno finančně i personálně stabilizovat soubor a vytvořit podmínky pro umělecký i umělecko-technický chod divadla. Tato situace vyžadovala velkou dávku taktu, komunikačních a organizačních schopností rychle a účelně pojmenovat problémy, navrhnout východiska a získat tým pro efektivní řešení. V období krizového managementu se projevila schopnost Bohdany Malik týmově jednat, nalézat konsensus jak se zaměstnanci divadla, tak i se zřizovatelem, tomto případě Magistrátem Hl.m. Prahy. Divadlo pod Palmovkou bylo zrekonstruováno a slavnostně znovu otevřeno na podzim roku 2015.

V listopadu téhož roku začala spolupráce Bohdany Malik s Operou Národního divadla a se Státní operou. Nejprve pracovala na pozici ekonoma a v únoru 2017 převzala vedení ekonomického oddělení. Jako správce rozpočtu zodpovídala komplexně za finanční chod souboru, sestavovala rozpočet, sledovala čerpání, kontrolovala činnost ekonomického oddělení. V tomto důležitém období bylo zejména potřeba nastavit vnitřní systém komunikace i nový způsob rozpočtování, vytvořit fungující organizační mechanismy, zavést účelný systém komunikace o potřebách jednotlivých uměleckých těles i jevištních provozů. Řešení všech těchto problémů, na nichž závisí úspěšný přechod souboru opery do Státní opery, byl pro Bohdanu Malik takovou výzvou, že v červnu roku 2019 přijala nabídku stát se správní ředitelkou Opery Národního divadla a Státní opery.
V současné době je jejím hlavním cílem zajistit úspěšné přestěhování Opery do budovy Státní opery a úspěšně zahájit umělecké i umělecko – technické fungování souboru. Stejně důležitá je ale příprava dalších sezon. V dlouhodobějším výhledu Bohdany Malik je vybudovat funkční model kontraktování zahraničních týmů a v tomto smyslu nastavit pro Operu Národní divadla funkční obchodní modely s důležitým přesahem do zahraničí.

Ve svém volném čase Bohdana Malik vypomáhá v oblasti finančního řízení neziskové organizaci, která pořádá zejména literární a divadelní aktivity v anglickém jazyce pro děti a mládež. Jejím koníčkem je péče o zahradu a cestování. Je vdaná a má jednu dceru.