Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

MgA. Bohdana Malik

Správní ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery

Biografie

Bohdana Malik je absolventkou Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde v roce 1999 ukončila studium magisterského programu na Katedře produkce. Jejími pedagogy byli mj. Tamara Čuříková, Doubravka Svobodová, Jindřich Gregorini nebo Jiří Srstka.

Už v době studií nastoupila v rámci roční praxe do Městských divadel pražských na místo tajemnice uměleckého provozu. Od samého počátku byla také členkou produkčního týmu úspěšných českých verzí muzikálů Jesus Christ Superstar a Evita. 
Po ročním studijním a pracovním pobytu v Austrálii přijala nabídku české pobočky společnosti American Express. Náplní její práce byla péče o VIP klienty, pro které komplexně zajišťovala cesty do zemí celého světa.
Když se v roce 2013 stal Michal Lang novým ředitelem Divadla pod Palmovkou, nabídl funkci ekonomické ředitelky právě Bohdaně Malik. Vstup do divadla byl však pro oba umělecky i provozně náročný, protože se tato oblíbená kulturní instituce v pražské Libni vzpamatovávala z druhé povodně, která v létě 2013 kompletně vyplavila technické zázemí divadla, a bylo tedy nutno na dobu rekonstrukce zajistit podmínky pro umělecké i umělecko-technické fungování divadla.   Navíc po odchodu předchozího vedení bylo nutno soubor finančně i personálně stabilizovat. Vše se podařilo a po rozsáhlé rekonstrukci bylo divadlo slavnostně otevřeno v září 2015.
Na podzim stejného roku začala spolupráce Bohdany Malik s Národním divadlem. Po dvou letech, kdy pracovala v ekonomickém oddělení Opery Národního divadla a Státní opery, se stala vedoucí celé sekce, a v červnu 2019 ji generální ředitel Národního divadla Jan Burian jmenoval správní ředitelkou této první české operní scény. Ve své funkci tak může zúročit svou odbornost a více než dvacetiletou ekonomickou praxi. Podařilo se jí například zajistit nastavení nového způsobu rozpočtování dvousouborové Opery Národního divadla a Státní opery. Kromě toho se zaměřuje také na strategický finanční a personální management, navrhuje systémové změny a osobně se zabývá personální politikou největšího operního tělesa v celoevropském meřítku. Jejím cílem je sestavit a implementovat vhodné školící programy pro rozvoj uměleckých i neuměleckých pracovníků – to se týká především profesních stáží, spolupracuje i na struktuře a zavedení nového způsobu odměňování. Tento  nelehký úkol ještě doplňuje o záměr vytvořit fungující organizační a procesní mechanismy včetně systému komunikace o potřebách jednotlivých uměleckých těles i jevištních provozů. 

Bohdana Malik také stojí u zrodu nově koncipovaných edukačních a doprovodných programů, jejichž cílem je přiblížit operní umění širší veřejnosti, dětem, studentům a mladým divákům. Již od sezony 2021/2022 jsou v nabídce Opery ND a SO dílny k vybraným operním titulům a pod vedením režisérky Alice Nellis vzniká série videí o vzniku operní inscenace. 

Účetní a daňové poradenství pokládá za svého koníčka, v posledních letech ji zajímá zejména neziskový sektor. Svůj volný čas by ideálně nejraději trávila na cestách, ale baví ji i práce na zahradě a skvělou relaxaci našla v uměleckém vázání květin.