Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Aleš Burda

Aleš Burda

Host opery

Biografie

V 9 letech, během docházky na ZŠ, jsem v rámci zájmové činnosti začal navštěvovat dětský pěvecký sbor „Skřivan“, který se zabýval různými pěveckými a recitačními pásmy. Zde jsem dostával i různé menší sólové příležitosti.
Toužil jsem po studiu na konzervatoři, ale mí rodiče si to nepřáli, proto jsem po ukončení ZŠ pokračoval v letech 1978-1982 ve studiu na SOU v oboru „mechanik seřizovač pro numericky řízené obráběcí stroje a linky“.
Po škole jsem nastoupil do HM Ostrava, které však neměly pro náš obor využití, takže jsem pracoval v jiném druhu oboru, než pro který jsem získal vzdělání, a proto jsem později odešel do ČT Ostrava. Hudbě jsem se přesto věnoval nadále.
Od 14 let v letech 1978-1982 jsem při studiu střední školy aktivně hrál a později zpíval v poloprofesionální big-beatové kapele „Limith“.
Po absolvování VZS (vojenská základní služba) v r. 1982 jsem navázal spolupráci se šéfem hudebního oddělení při SOU Vítkovice (Vítkovák), který založil kapelu „Isabell“. S touto kapelou jsem spolupracoval jako zpěvák cca 3 roky.
V r. 1987 jsem po úspěšném konkurzu nastoupil jako externista operetního souboru NDM Ostrava (tehdejší SDO).
Od r. 1988 jsem byl zaměstnán v operetě na ½ úvazku jako člen operetního sboru.
V té době jsem pracoval v ČT studio Ostrava jako mechanik filmového provozu.
Po reorganizaci v r. 1990 jsem po konkursu nastoupil jako člen operního sboru do DAD (tehdejší DZN).
Už v době mého působení v operetním souboru jsem se začal odborně hlasově školit a mou profesorkou se stala p. Heroldová, bývalá operní pěvkyně, ke které jsem docházel cca 2 léta.
Po p. Heroldové jsem pokračoval ve studiu u p. Tichého, tehdejšího sólisty operety SDO. Po jeho odchodu do angažmá v zahraničí jsem začal docházet k Petrovi Millerovi, sólistovi operety NDM.
Po jeho onemocnění jsem přešel k p. Evě Gebauerové-Phillips, se kterou jsem začal studovat menší sólové party a se kterou jsem spolupracoval cca 3 léta.
Posléze jsem pokračoval až do r. 1998 ve studiu u Vojtěcha Kupky, sólisty NDM. S ním jsem nastudoval většinu rolí a roliček, se kterými jsem v divadle začínal.V té době jsem začal navštěvovat kurzy zpěvu u profesora Paola Napoliho, který pravidelně přijížděl na pěvecká školení do NDM Ostrava. Spolupráce s ním byla dlouholetá a byla přerušena prakticky až ukončením jeho činnosti v NDM. Jsem mu osobně velmi vděčný za pomoc a vedení při studiu zejména italských árií, partů a rolí. Jeho výborné školení se projevilo zejména u mnou nastudované role Arsamena v opeře Xerxes.
Po jeho odchodu se mému hlasovému školení věnoval p. Jurij Galatenko, jehož výuka však pro nedostatek času skončila.
Nyní občasně docházím na hlasovou kontrolu k p. Evě Gebauerové-Phillips, se kterou zpívám i některé z jejích koncertů.
V letech 1999-2004 jsem po nabídce dirigenta Marka Tracze, slavného polského dirigenta a majitele agentury Promusica, začal jezdit na zimní 2měsíční turné po západní Evropě.Tento projekt v koprodukci Wroclawské agentury Promusica a agentury Gerhartz GmbH pod názvem „Gross Polen oper“ má v západní Evropě velkou tradici. Agentura Promusica má více operních, operetních i baletních souborů, které často vystupují na scénách západní Evropy.
S touto agenturou jsem vystupoval prvním rokem v představeních Nabucco, Die Zauberflöte, Aida, Die Fliedermaus, Il trovatore a ve scénickém provedení Gross Verdi Gala a Gross Strauss Gala.
V roce 2000 mi dirigent Marek Tracz nabídl spolupráci v opeře Die Zauberflöte a obsadil mne do role Monostata a do koncertních sólových výstupů v projektu Verdi a Strauss Gala. S těmito rolemi jsem na západ od našich hranic zaznamenal podstatný úspěch. Tato spolupráce pokračovala až do roku 2004, kdy jsem kvůli situaci a vytíženosti v NDM musel tyto turné přerušit.
Tohoto přerušení je mi velmi líto, neboť dirigent Marek Tracz ještě další 2 léta projevoval zájem o mou účast na jeho projektech, nicméně mé stálé zaměstnání v NDM již neumožňovalo čerpání neplaceného volna na dobu těchto turné.
V současné době se mimo práci v divadle věnuji i koncertní činnosti. Spolupracuji jako sólista s agenturou Accendo Ostrava, dále s p. Ludmilou Zálesnou a se sdružením Quo Vadis, tyto koncerty jsou zejména v adventním čase, a také samozřejmě s p. Evou-Gebauerovou-Phillips.