Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).
Alena Morávková

Alena Morávková

Biografie

Po maturitě studovala v letech 1953–1958 ruštinu, ukrajinštinu, francouzštinu a teatrologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působila jako redaktorka v Dilii (1958–1968) a v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd (1968–1972).

V letech 1972–1989 byla nuceně ve svobodném povolání. Mezi lety 1990–1994 pracovala v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV a ve Slovanském ústavu AV ČR. V současné době externě vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Je autorkou řady článků a statí věnovaných problematice překladu, zejména specifickým problémům překladu dramatu a kritice překladu.

Publikuje v domácím i zahraničním odborném tisku, referáty se účastní mezinárodních překladatelských konferencí. Překládá především z ruštiny a ukrajinštiny, okrajově z francouzštiny. Zaměřuje se na dramatickou tvorbu, klasickou a moderní ruskou prózu a teatrologickou literaturu.