Třetí etapa restaurování lunet v hlavním foyeru Národního divadla ukončena

9. 6. 2015
Divadlo

Od 19. ledna do 8. června 2015 probíhala závěrečná etapa restaurování nástěnných maleb (František Ženíšek Vzkříšení umění, Mikoláš Aleš Zřídla, Rudohoří, Severní průsmyky, Jizera, Boj se saní) ve foyeru na 1. balkoně historické budovy Národního divadla. Restaurátoři tak vrátili po letech záři a barevnost poškozeným lunetám i nástropním malbám. Zabránili jejich degradaci a uvolňování. Práce probíhaly za plného divadelního provozu.