Seminář o transformaci Národního divadla potvrdil nezbytnost nového zákona

1. 10. 2015
Divadlo

Nová legislativa je nutná k dokončení plánu na transformaci Národního divadla. Shodli se na tom v pátek 2. 10. 2015 účastníci diskuzního semináře na Ministerstvu kultury.

Národní divadlo realizuje postupné změny v oblasti řízení, ekonomiky, lidských zdrojů v podobě, kterou umožňuje současné právní prostředí. Další kroky vedoucí k celkové přeměně ND na neziskovou organizaci holdingového typu lze dosáhnout jen s legislativní změnou,“ potvrzuje Mag. Günter Kradischnig, MBA, ze společnosti Integrated Consulting Group GmbH, která řídila mimo jiné projekt transformace divadla v Grazu a Spolkových divadel ve Vídni na základě zadání úřadu spolkového kancléře v Rakousku.

Transformace ND do nového typu organizace je v souladu s programovým prohlášením vlády,“ upozornil ředitel Národního divadla doc. Jan Burian. „Takzvaná veřejnoprávní instituce v kultuře má odpovídat současným uměleckým i ekonomickým požadavkům. Povede k zefektivnění činnosti. Přiblíží klíčové kulturní instituce moderním standardům obvyklým v zahraničí,“ dodává.

Vznik nového zákona očekávají i další státní a regionální příspěvkové organizace. Za jeho přijetí se dlouho staví třeba Národní galerie. „Vyjadřoval jsem opakovaně absolutní nutnost, existenční nezbytnost transformace Národní galerie na veřejnoprávní instituci v kultuře. Pokud by se to nestalo, nelze v důsledku hospodárně spravovat státní majetek a nelze mimo jiné ani zvýšit mzdy, které jsou v Národní galerii pod státním průměrem,“ prohlásil ředitel NG Jiří Fajt. Připomněl, že pro ministerstvo kultury vypracoval připomínky k návrhu zákona, a také schůzky na ministerstvu na toto téma, jichž se zúčastnil s řediteli Národního divadla, Národního muzea a České filharmonie. „Česká filharmonie dlouhodobě pracuje na tom, aby byla doma i v zahraničí vnímána jako orchestr, který patří ke světové špičce. Domnívám se, že zákon o veřejných institucích by nás v tomto našem úsilí mohl posunout dále,“ řekl generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Je zřejmé, že současná forma příspěvkových organizací již v mnoha ohledech nevyhovuje modernímu fungování kulturních institucí, včetně Národního muzea. Jsem rád, že se zásluhou Národního divadla opět otevírá diskuze na téma transformace stávajících příspěvkových organizací do formy veřejnoprávních institucí v kultuře,“ dodal generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Paragrafované znění zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře slíbilo předložit Ministerstvo kultury letos na podzim. Na veřejném slyšení v Senátu uspořádaném v březnu tohoto roku to slíbila náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová (ČSSD).

Diskuzního semináře se zúčastnili kromě vedení Národního divadla zástupci Ministerstva kultury, Národní galerie, Národního muzea, České filharmonie, Národního technického muzea, Východočeského divadla v Pardubicích, náměstek primátora Brna Matěj Holan, předseda podvýboru pro kulturu PS Roman Procházka, zástupci Bohemian Heritage Fund.