Reakce ředitele Národního divadla na vyhlášenou stávkovou pohotovost odborových organizací, které zastupují zaměstnance opery ND a SO.

25. 6. 2019
Divadlo

"Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců či některých odborových organizací. ..."