Novou inscenaci o bájné panovnici Libuši věštící Čechům slávu uvádíme v režii ředitele Národního divadla Jana Buriana

5. 9. 2018
Opera

Inscenačně nejnáročnější operu Bedřicha Smetany uvádí v premiérách 14. a 16. září 2018 Národní divadlo v Praze v hudebním nastudování Jaroslava Kyzlinka u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu. Od roku 1883 je Národní divadlo jediným divadlem, které má tuto slavnostní operu na stálém repertoáru.

Sté výročí založení Československé republiky je pochopitelně vhodným a zásadním momentem pro Národní divadlo, které zastává hodnoty občanské společnosti a národního uvědomění. Uvedení nové inscenace Libuše samozřejmým příspěvkem Zlaté kapličky k tomuto významnému jubileu.

Smetana určil Libuši k provádění při slavnostních příležitostech, týkajících se života české společnosti. Opera pojednávající o legendární ženě, která předpovídala Čechům, byla v tehdejší době původně zamýšlena ke korunovaci císaře Františka Josefa I. na českého krále či na počest otevření důstojného kamenného divadla českého národa. Jelikož nakonec ke korunovaci nedošlo, byla použita u příležitosti slavnostního otevření Národního divadla v Praze. Libuše zde byla poprvé uvedena 11. června 1881, o dva roky později pak při jeho znovuotevření po ničivém požáru 18. listopadu 1883. Od té doby se na jevišti Národního objevila ve 14 různých provedeních. Autorem libreta je Josef Wenzig, jehož původně německý text přeložil a přebásnil jeho žák Ervín Špindler. Wenzig spolu se Špindlerem napsali i libreto pro operu Dalibor, kterou Národní divadlo symbolicky uzavře sezonu 2018/2019.

Žánrových označení, jimiž lze Libuši charakterizovat, existuje více a jedním z nich může být i „scénický rituál smíru a očisty“. Smetana záměrně hledá cestu k včasnému smírnému řešení všech sporů, které se v ději objevují. Ať již jde o hlavní dějotvorný spor dvou bratří o otcovské dědictví či protiklady mezi mužem a ženou, přísnou spravedlností a vstřícnou laskavostí, mezi původem „z lidu“ a původem „urozeným“, mezi motivy světla a tmy, ohně a vody, vždy jsou tyto konflikty ve Smetanově opeře smiřovány v ústřední postavě kněžny Libuše, která není jen bájnou panovnicí, věštící Čechům slávu, nýbrž především očistným mytickým symbolem ženství a mateřství, mírnosti a pokojného života.

„Předloha obsahuje silné poselství. Společnost může být úspěšná, bude-li silná ve své svornosti. Když pomineme žabomyší spory a budeme si vědomí kontinuity, budeme se umět poučit z vlastních dějin a budeme sdílet společné hodnoty se vší upřímností, budeme mít šanci žít v har-monickém světě přátelství. Je třeba hledat v legendách hlubší smysl. O to se společně s Bedřichem Smetanou pokoušíme,“ říká režisér.

Na zbrusu nové režii ředitele Národního divadla spolupracuje silný tvůrčí tým: Daniel Dvořák jako zkušený scénograf, kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková, která připravovala kostýmy například pro inscenace Příhody lišky Bystroušky, Andrea Chénier nebo Krakatit a tanečník a choreograf, bývalý umělecký šéf Baletu ND Petr Zuska. Sám Burian k tomu říká: „Příprava Libuše ke stému výročí českého státu je přeci jen něco jiného než režie řekněme standardní činoherní předlohy. Proto jsem se rozhodl pracovat se zcela novým a silným týmem, jehož členové mají tu či onu osobní i tvůrčí spojitost s Národním divadlem. Tahle situace je inspirativní a tvůrčí inspirace je vždy nejlepší lék proti všem tlakům. Výrazné osobnosti mají výrazné i osobité názory. Spolupracuje se nám všem dobře, protože máme společný zájem vytvořit dobrou inscenaci.“

V hlavních rolích se představí domácí sólistka Dana Burešová a hostující Iveta Jiříková, která se vrací na jeviště Národního divadla po delším čase. Podle Jaroslava Kyzlinka každá z nich ztvárňuje postavu osobitým způsobem. V postavě Přemysla se budou střídat barytonisté Adam Plachetka, stálý člen ansámblu Wiener Staatsoper a pravidelný host v Metropolitní opeře v New Yorku či Salzburger Festspiele, a Svatopluk Sem, laureát řady prestižních cen v oboru opera, jehož repertoár tvoří několik desítek rolí různého charakteru. V roli Radovana se představí Jiří Brückler, kterému byla letos v srpnu udělena cena ředitele Národního divadla mladému umělci do 35 let.

„Každé nastudování Libuše většinou přinese nové sólistické obsazení v Národním divadle excelovaly v titulní roli v jednotlivých nastudováních například dámy Ema Destinnová, Marie Podvalová, Milada Šubrtová, Gabriela Beňačková či Eva Urbanová. Libuše je velkou výzvou také pro Orchestr a Sbor Národního divadla, který bude ještě rozšířen o členy Kühnova smíšeného sboru“, říká Jaroslav Kyzlink.

Citace kněžny Libuše v závěru opery:

Co dál? To mlha oku zahaluje
a mnoho skrývá zkalenému zraku,
tajemství hrozná – prokletí!
Však nechť se stane cokoli,
to cítím v nejhlubší svých ňader hloubi:
můj drahý národ český neskoná,
on pekla hrůzy slavně překoná!

Libuši uvede 27. 10. 2018 v přímém přenosu Česká televize. Streaming bude také přenášet platforma Opera Vision. Více na: www.operavision.eu

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Hudební nastudování: Jaroslav Kyzlink
Režie: Jan Burian
Režijní a pohybová spolupráce: Petr Zuska
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Kateřina Štefková
Sbormistr: Pavel Vaněk

Sbor Národního divadla
Kühnův smíšený sbor
Vysokoškolský umělecký soubor UK
Orchestr Národního divadla

Uvádíme v Národním divadle.
Premiéry: 14. a 16. 9.
Reprízy: 28. 9., 27. 10., 2. 3., 8. a 12. 3.

KONTAKT PRO MÉDIA:
Eva Sochorová
PR | Opera Národního divadla
E: e.sochorova@narodni-divadlo.cz
T: 777 488 943
www.narodni-divadlo.cz