ND Talks: Je současné divadlo nebezpečné?

11. 11. 2018
Činohra

Cyklus přednášek a debat každý měsíc nabídne setkání nad současnými aktuálními tématy, která se bezprostředně dotýkají moderního divadla 21. století. Jednotlivé diskusní bloky se nevážou ke konkrétním inscenacím z repertoáru Činohry Národního divadla, ale nabízejí samostojnou platformu setkávání těch, kteří dnešní divadlo tvoří – odborníků a profesionálů v oboru –, a diváků, bez kterých divadlo ztrácí svou legitimitu. Chceme divákům nabídnout možnost seznámit se s aktuálními divadelními trendy a zjistit, kam se divadlo jako disciplína posouvá a jakým způsobem ho vnímat a diskutovat.