Vážený uživateli, je nám líto, ale Váš prohlížeč nepodporuje plné zobrazení webu. Doporučujeme Vám přejít na jeho aktuálnější verzi (MS Edge) nebo na některý z nejčastějších prohlížečů (Chrome, Firefox, Safari).

Národní divadlo zčásti bez lešení – rekonstrukce fasády však pokračuje

19. 6. 2013

V červnu byla ukončena 1. etapa generální opravy fasád ND, kterou realizuje společnost OHL ŽS, a.s. Oprava začala v květnu 2012 a probíhala na severní straně ND, kde se nachází hlavní vchod do divadla. Tato část je nejčlenitější a z hlediska oprav také nejnáročnější. Součástí této etapy byla i rekonstrukce pylonů pod trigami.

Celkovou rekonstrukci už přitom historická budova jednu zažila. A poměrně nedávno – v letech 1981–1983 probíhala oprava fasád divadla. Omítkové části byly otryskány a přetaženy ve velkém rozsahu novým štukem s nátěry, tambur byl omítnut kompletně nově… Bohužel, rekonstrukci fasády nelze označit ze současného hlediska za úplně povedenou. „Nové fasády se například tónováním a barvou odlišovaly od kamenné části divadla. Úkolem současné opravy fasády je proto logicky sjednotit podobu budovy a navrátit jí jednotný slohový výraz,“ říká pověřený ředitel ND Václav Pelouch.
To ovšem nebylo tak jednoduché. Čištění fasády pouhým mytím a parou bylo shledáno nedostatečným, a chemické čištění by pak mohlo v některých případech poškodit kámen. Nakonec byla zvolena metoda omytí vodou a párou a následně abrazivním čištěním s tím, že na nedostupných místech bude doplněno o chemické zákroky. Tým restaurátorů pod vedením akad. soch. J. Fialy se tak musel potýkat se skutečně náročnými technickými problémy, a to zvláště proto, že první scéna ani na okamžik nepřerušila provoz. Nijak výrazně nebyl omezen ani bohatý kulturní a společenský život v okolí divadla.
Rekonstrukce musela respektovat náročnost restaurování uměleckých skvostů, zdobících fasádu. Očištěny tak byly například unikátní freskové malby od Josefa Tulky nebo soubor soch od
B. Schnircha, které po dlouhých desetiletích opět získaly původní krásu. Navzdory náročnosti prací nebylo nutné upravovat harmonogram prací a lešení tak mohlo být odstraněno v plánovaném termínu.
Pro naše diváky to nemohly být úplně lehké měsíce, protože měli poněkud ztížený vstup do divadla. Přijali to však s pochopením, za což si zaslouží díky. Nyní bude rekonstrukce ještě nějaký čas pokračovat, ale její vliv na neopakovatelnou atmosféru Národního divadla bude znatelně menší,“ říká pověřený ředitel ND Václav Pelouch.
V současné době byla zahájena II. etapa rekonstrukce, která zahrnuje východní stranu historické budovy Národního divadla a bude probíhat do konce letošního roku. Celá oprava fasády by pak měla být dokončena v prosinci 2015. Více o restaurátoské práci v tiskové zprávě ke stažení.

Fotodokumentace v tiskové kvalitě ke stažení ve formátu ZIP (celkem 83 MB, 26 fotografií) 

Foto: Hana Smejkalová