Národní divadlo slaví 150 let od otevření Prozatímního divadla

16. 11. 2012

150. výročí otevření první stálé a samostatné české divadelní scény si v těchto dnech připomíná Národní divadlo, které je s Prozatímním divadlem historicky i architektonicky úzce spojené. U této příležitosti bude v historické budově ND otevřena tematická výstava, a odehrána tři slavnostní představení: Labutí jezero (18. 11.), Zkrocení zlé ženy (19. 11.) a Prodaná nevěsta (20. 11.).

Národní divadlo si v letošním listopadu připomíná již 150. výročí otevření Prozatímního divadla, první stálé a samostatné české profesionální scény a svého bezprostředního historického předchůdce. 18. listopadu 1862 zahájilo Prozatímní divadlo pravidelný provoz premiérou hry Král Vukašín od básníka a dramatika Vítězslava Hálka, o dva dny později, 20. listopadu se hrála poprvé i opera – Cherubiniho Vodař. Prozatímní divadlo hrálo pro české publikum celých 21 let a k jeho největším osobnostem se řadí Bedřich Smetana, který zde působil osm let jako kapelník.
Ve spolupráci s Národním muzeem – konkrétně jeho Divadelním oddělením a Muzeem Bedřicha Smetany – připravili dramaturgové Opery Ondřej Hučín a Beno Blachut pro diváky Národního divadla výstavu formou devatenácti zastavení nad nejrůznějšími uměleckými, architektonickými, provozními, společenskými i politickými tématy spojenými s dějinami Prozatímního divadla.
Vernisáž výstavy se koná 20. listopadu 2012 v 18:30 v hlavním foyer historické budovy Národního divadla. Při vernisáži bude zároveň do ND znovu navrácena busta baronky Eleonory z Ehrenbergu, velké pěvkyně Prozatímního divadla, která je známa především jako první Mařenka ze Smetanovy Prodané nevěsty.