Národní divadlo napravuje nesprávné odměňování zaměstnanců

28. 5. 2014

Závěrečná zpráva o zjištění stavu státní příspěvkové organizace Národní divadlo, kterou v červnu 2013 Ministerstvu kultury odevzdal tým expertů, odhalila mimo jiné problematické vyplácení honorářů zaměstnancům ND. Ministryně kultury pak řediteli Národního divadla uložila realizovat nápravná opatření a řídit se výsledky uvedené zprávy. Měl například provést bezodkladné změny systému odměňování tak, aby byl v souladu s obecně závaznými předpisy.